Business Nieuws: 21 februari 2014 Binnenvaart meeste overtredingen ondergekwalificeerd personeel en bemanningssterkte

Bij een controle in het najaar van 2013 door de gezamenlijke handhavingspartners in de binnenvaart is gebleken dat 73 procent van de binnenvaartschippers voldoet aan de wettelijke eisen voor het vaartijdenboek, bemanningssterkte en tachograaf.

Bijna een derde van de overtredingen betreft binnenvaartschepen die onderbemand of met ondergekwalificeerd personeel varen. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding is een boeterapport opgemaakt, dan wel een waarschuwing gegeven.

In 2012 is gestart met een grootschalige gezamenlijke controle. Zowel overdag als Ďs nachts is gecontroleerd op de naleving van de wet- en regelgeving voor het vaartijdenboek, bemanningssterkte en tachograaf. In 2013 is weer een thema-actie uitgevoerd. De inspecties zijn uitgevoerd door toezichthouders van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Rijkswaterstaat (RWS) en de politie.

 

2013

%

2012

%

Totaal aantal inspecties

186

100,0

413

100,0

Aantal conform regelgeving

136

73,1

311

75,3

Aantal boeterapporten (binnen de actie)

40

21,5

62

15,0

Aantal waarschuwingen

8

4,3

46

11,1

Aantal pv

0

0,0

2

0,5

Boeterapport overig

2

1,1

 

Boeterapporten in het kader van de actie

Aantal

%

Aantal

%

Geen geneeskundige Verklaring

5

12,5

4

6,5

Varen in bloktijd  zonder tacho

3

7,5

9

14,5

Dienstboekje niet  aanwezig

1

2,5

3

4,8

ondergekwalificeerd

10

25,0

6

9,7

onderbemand

14

35,0

13

21,0

niet correct invullen vaartijdenboek

7

17,5

27

43,5

Totaal aantal boeterapporten

40

100,0

62

100,0

(bron: De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT))

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl