Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 03 maart 2014 GreenPort NHN: Resultaten ondernemersgroep Dierhouderij

Greenport Noord-Holland Noord logoBron: Greenportnhn.nl - Op initiatief van GreenPort NHN (Agriboard) heeft een groep ondernemers in de veehouderij de afgelopen twee jaar gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling, die inspelen op de kwaliteiten en mogelijkheden van de regio.

In de zomer van 2012 heeft deze groep de heer Carel de Vries gevraagd om gezamelijk een aantal nieuwe ideeën te ontwikkelen. Door interviews met ondernemers, uit vrijwel alle agro-sectoren, is een lijst met 17 ideeën ontstaan die door de ondernemersgroep werd beoordeeld.

De groep selecteerde vervolgens vijf ideeën die nader onderzocht dienden te worden. Uiteindelijk bleven er na enkele besprekingen drie ideeën over, waarvan twee er met voorrang als project zijn uitgewerkt en een derde mogelijk op later tijdstip opgepakt gaat worden.

Eendenkroos als soyavervanger

Het eerste project sluit direct aan op de ambities van twee deelnemende ondernemers. Een glastuinder (snijbloemen) wil, in de (zomer)periode dat een deel van zijn kas niet wordt benut, eendenkroos gaan telen. Na gebleken succes wil men de teelt uit breiden met een groot bassin in de openlucht. Een melkveehouder uit de buurt, die zelf kaas produceert, heeft interesse om soyaschroot in het rantsoen van zijn melkkoeien te vervangen met eendenkroos. Op deze wijze wil hij zijn melk en daarmee zijn kaas verder verduurzamen, om zo zijn marktpositie verder te versterken. Voor de melkveehouder is van belang dat hij eerst het effect van de eendenkroos op de kwaliteit van de melk en kaas verkent voordat hij het grootschalig gaat toepassen. Er is een projectplan opgesteld om een dergelijke voederproef uit te voeren. Uiteindelijk heeft dit plan geleid tot twee proeven in plaats van één. De reden daarvoor was dat de betreffende glastuinder en melkveehouder moesten concluderen dat hun wensen ten aanzien van de schaalgrootte van de proef niet te combineren waren. De eerste proef wordt in het eerste kwartaal van 2014 uitgevoerd en de tweede in het derde kwartaal van 2014.

'Koe in de Kas'

Het tweede project betreft het verkennen van een combinatie van de glastuinbouw en de melkveehouderij: 'Koe in de Kas'. Een aantal mogelijkheden voor samenwerking werden bediscussieerd.

Allereerst zouden technieken uit de kassenbouw kunnen worden ingezet voor het ontwikkelen van huisvesting voor melkvee. Een tweede optie is het uitwisselen van energie en warmte. Verder is het combineren en uitwisselen van nutriëntenstromen tussen glastuinbouw en melkveehouderij een optie, om zo te werken aan het verder sluiten van kringlopen. Tot slot kunnen wellicht nieuwe product/marktcombinaties worden verkend. In het najaar van 2013 is een opdracht aan WUR-Livestock Research verstrekt om de mogelijkheden van het combineren van nutriëntenstromen kwantitatief en kwalitatief te verkennen. De resultaten van die verkenning zijn in december 2013 met de ondernemersgroep besproken. De volgende stap is het opzetten van praktische experimenten met ondernemers in de regio om het wederzijds benutten van nutriëntenstromen uit te proberen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl