Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 07 april 2014 Werkgevers Zorg & Welzijn in dialoog

RPA Noord-Holland Noord logoBron: RPA NHN - Op woensdagmiddag 26 maart 2014 is in de kapel van zorginstelling Westerhout met werkgevers uit de sector Zorg en Welzijn in Noord-Holland Noord gesproken over de transitie die de sector momenteel doormaakt. De komende twee jaar voorziet men een verlies van een groot aantal banen in Noord-Holland Noord. Op langere termijn wordt vanwege de verouderende bevolking echter weer een herstel in het aantal arbeidsplekken verwacht. Om te anticiperen op deze opeenvolgende ontwikkelingen belegde het Brancheservicepunt Zorg en Welzijn NHN een bijeenkomst met werkgevers in de sector. Doel was het peilen van de personele verwachtingen onder werkgevers en het verkennen van mogelijkheden tot samenwerking tussen partners in de regio.

Herkenning:

De grootste klappen voor de sector worden verwacht in 2015, wanneer een deel van de zorg- en welzijnsdiensten naar gemeenten en zorgverzekeraars worden overgeheveld. Hierbij moeten tegelijkertijd bezuinigingen worden doorgevoerd.

Ter voorbereiding op deze veranderingen hebben diverse werkgevers tijdelijke contracten beëindigd, waardoor het banenverlies nu al zichtbaar is. UWV bevestigt dit beeld. Hoewel de situatie en verwachtingen per branche verschillen, wordt een afname in werkgelegenheid op de korte termijn door veel werkgevers herkend. Hierbij wordt het grootste banenverlies voorzien voor zorgpersoneel op niveau 1 en 2 en in de overhead. Verwacht wordt dat er gemiddeld 30% functies in management, staf- en ondersteunende diensten gaan verdwijnen.

Verandering:

Aan het einde van de middag was duidelijk dat er maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat vakkrachten die op korte termijn werkloos raken, uitstromen uit de sector en niet meer beschikbaar zijn wanneer de arbeidsmarkt weer aantrekt. Het beter afstemmen van onderwijsprogramma’s op de vraag vanuit de sector en het ontwikkelen van doorstroommogelijkheden zijn hierbij belangrijke instrumenten.

Onderwijs, UWV en gemeenten zullen hiertoe met werkgevers samenwerken.

Vervolg:

Dat er meer banen zullen verdwijnen in de sector Zorg en Welzijn wordt door velen als zeker beschouwd. Hoe deze personele effecten er concreet per branche uit zullen zien, is onder werkgevers echter minder duidelijk. Dit hangt vooral af van de te maken afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars. De komende maanden zal het Brancheservicepunt Zorg en Welzijn verder onderzoek doen naar de te verwachten personele ontwikkelingen en mogelijke vormen van samenwerking met partnerorganisaties in de regio.

Meer informatie over het Brancheservicepunt Zorg & Welzijn NHN vindt u hier http://www.rpa-nhn.nl/uitkering_naar_werk/brancheservicepunt_zorg_welzijn

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl