Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 18 april 2014 Provincie Noord-Holland: 200-banenplan

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Met het 200-banenplan wil de provincie Noord-Holland de werkgelegenheid onder (jeugdzorg) jongeren in Noord-Holland bevorderen. Daarvoor is 2 miljoen euro gereserveerd. Het project richt zich op het vinden van een baan en opleidingen voor (jeugdzorg) jongeren tussen 16-24 jaar op minimaal MB O-2 niveau. De opleidingen en banen hebben vooral betrekking op sectoren waarvan wij weten dat zij in 2016 te kampen krijgen met een tekort aan goed opgeleid personeel: techniek, bouw, metaal en zorg. Om de trajecten een grote kans van slagen te geven, worden de jongeren intensief begeleid door de trajectbegeleiders die in dat kader worden aangesteld of al aangesteld zijn.

Het 200-banenplan sluit aan bij de transitie jeugdzorg, omdat de drie decentralisaties binnen het sociaal domein allen als doelstelling hebben om de maatschappelijke participatie van burgers te bevorderen. De regionale actieplannen jeugdwerkloosheid anticiperen mede op de invoering van de Participatiewet. Tevens zijn alle uitgevoerde pilots in het kader van de transitie jeugdzorg gericht op de integrale aanpak van de gezinsproblematiek waaronder het zelfstandig laten participeren van de jongere aan het maatschappelijk leven met daarbij behorende baan, opleiding en een stabiele leefsituatie.

In de aanpak voor het 200-banenplan is een intensieve afstemming en samenwerking met opleidingsbedrijven en gemeentelijke organisaties noodzakelijk. Per regio hebben de gemeenten een regionale aanpak jeugdwerkloosheid. Per regio is er een jeugdzorgaanbieder actief en beschikt deze over de gegevens van de jongeren uit desbetreffende regio. Een goede afstemming tussen de regioís, de opleidingsbedrijven, de jeugdzorginstellingen en de uitvoerders van het 200-Banenplan is van cruciaal belang om kansen te kunnen creëren voor deze doelgroep. Veel gemeenten zijn inmiddels benaderd. Het instellingenberaad Jeugdzorg Noord-Holland zal dit project uitvoeren en daarbij aansluiting zoeken bij de Actieplannen Jeugdwerkloosheid van de verschillende regioís in Noord-Holland.

Contactpersoon: Parvin Hoseini,

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl