Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 18 april 2014 Databank EU-subsidies landbouw en visserij 2013 open

rijksoverheid logo Bron: Rijksoverheid - De Databank EU-subsidies landbouw en visserij met de gegevens over 2013 is met ingang van 16 april 2014 open. Nederland publiceert net als de afgelopen jaren de subsidiegegevens van Europese landbouw- en visserijsubsidies.

Er is in 2013 €987 miljoen aan Europese landbouwsubsidie uitgekeerd. Het ging daarbij om 64 miljoen voor markt- en prijsbeleid, 823 miljoen voor inkomenssteun en 100 miljoen voor plattelandsbeleid. Daarnaast is er een bedrag van €1,6 miljoen besteed aan overige zaken, zoals promotieprogramma's schoolmelk. Aan Europese visserijsubsidies is over 2013 ruim €14 miljoen verleend.

De gegevens voor wat betreft de Europese landbouwsubsidies gaan over het boekjaar 2013, dat loopt van 16 oktober 2012 tot en met 15 oktober 2013. Voor de visserij gaat het om de gegevens over het kalenderjaar 2013.

Geen publicatie van natuurlijke personen landbouwsubsidies

Net als vorige jaren worden de gegevens van natuurlijke personen die Europese landbouwsubsidies hebben ontvangen, niet gepubliceerd. Dit gebeurt naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie en op verzoek van de Europese Commissie. Gegevens van ontvangers van Europese landbouwsubsidies anders dan natuurlijke personen worden wel openbaar gemaakt. Een nieuw besluit van de Europese Commissie waarmee weer volledige openbaarheid aan subsidiegegevens wordt gegeven, zal in 2015 van kracht worden.

De informatie die openbaar wordt gemaakt, betreft onder andere het doel van de regeling waarop de subsidie betrekking heeft, het subsidiebedrag en de naam van de subsidieontvanger. De subsidiegegevens zijn te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - https://mijn.rvo.nl/openbaarmaking-europese-subsidiegegevens

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl