Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 22 april 2014 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Controle toepassing gewasbeschermingsmiddelen

HHNK logoBron: HHNK - Alle circa 2900 bedrijven in Noord Holland met openteeltactiviteiten (akkerbouw, bloembollen, fruit en veehouderij) kunnen in de maanden eind april 2014 tot en met juni 2014 op verschillende tijdstippen controles verwachten op juiste toepassing van gewas-beschermingsmiddelen op het land. Juiste toepassing van deze middelen bevordert de waterkwaliteit.

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen, houden agrariërs zich aan de voorschriften uit de Wet gewasbeschermings-middelen en Biociden (WgB) en het Activiteiten-besluit Milieubeheer (ABm). Zowel de persoon die de gewasbeschermingsmiddelen daadwerkelijk toepast als de eigenaar van het bedrijf is verantwoordelijk voor goed gebruik van dergelijke middelen. Bij overtreding worden beiden beboet. Bovendien worden de overtredingen gemeld aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waardoor op de landbouwsubsidie van het bedrijf gekort kan worden.

Waarop wordt gecontroleerd?

Milieu-inspecteurs letten er bij hun controles met name op of agrariërs bij hun spuit-activiteiten voldoende afstand houden van het oppervlaktewater.

Afhankelijk van de teelt en de gebruikte spuitapparatuur varieert dit van 1,5 m tot 0,25 cm. Ook letten zij op het gebruik van de juiste doppen op hun spuitapparatuur.

Voor een ecologisch gezond watersysteem zijn wij allen verantwoordelijk. Het hoog-heemraadschap werkt samen met telers aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Door nog zorgvuldiger te werken verbeteren telers vaak al direct de waterkwaliteit. Jaarlijks controleren wij niet alleen op de juiste toepassing van gewas-beschermingsmiddelen, maar ook op het juist uitrijden van mest; het spoelen van bloembollen en het bespuiten van slootkanten.

Informatie over de juiste teeltvrije zone en de juiste doppenlijst is te vinden op http://www.hhnk.nl/

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl