Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 20 mei 2014 Onderzoek en innovaties op open middag bloembollen op 28 mei 2014 in Noordwijkerhout

Proeftuin Zwaagdijk logoBron: Proeftuin Zwaagdijk - Op 28 mei 2014 organiseren Agrifirm Plant en Proeftuin Zwaagdijk een open middag bloembollen bij het gezamenlijke proefveld in Noordwijkerhout. Behalve de lopende proeven met tulp en hyacint is er een innovatiemarkt en lezing. Deze dag vormt het startschot van drie open dagen in de kerngebieden van bloembollen: omgeving Noordwijkerhout, West-Friesland en de Noordoostpolder.

Door wettelijke veranderingen en nieuwe trends is het pakket aan gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen continu in beweging. Agrifirm Plant doet voortdurend proeven om het huidige en toekomstige pakket te toetsen.

Tijdens de open dagen kunnen telers hiervan kennisnemen en bijpraten met vakgenoten.

Proefveld

Tijdens de open dag in Noordwijkerhout zijn er verschillende proeven te bezichtigen. Agrifirm Plant test de meerwaarde van het toedienen van mycorrhizaschimmels aan de bodem in de tulpenteelt. Ook onderzoeken ze de toepassing van Humic. Humic bevat humus- en fulvozuren. Humuszuren binden ijzer en calcium in de bodem en houden fosfaat vrij beschikbaar voor de plant. Dit stimuleert indirect de wortelgroei. In samenwerking met Altic vindt een bemestingsonderzoek plaats naar de invloed van calcium. Andere onderzoeken zijn de test van verschillende bestrijdingsschemas van Rhizoctonia in tulp, bestrijding van Pythium in hyacint en vergelijking van diverse schemas met onkruidbestrijding in tulp en hyacint. In opdracht van Bayer CropScience en BASF vinden twee proeven met bolontsmetting in geholde hyacintenbollen plaats met nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van standaardbehandelingen.

Innovatiemarkt

Op de innovatiemarkt zijn noviteiten te zien. Agrometius toont de Veriscan. Dit apparaat brengt in één werkgang vijf bodemvariabelen in beeld: organische stof, pH, EC 0-30 cm en 0-90 cm en een hoogtekaart met stroompijlen. Hetty Regeer, aaltjesspecialist bij Agrifirm Plant, informeert over de actualiteiten rond Monam en beheersing van het stengelaaltje. Mieke Groot en Anne Veldboer van Agrifirm Plant tonen diverse broeierijbenodigdheden. Tim Kapiteyn van Captain Calla showt een deel van hun calla-assortiment. Frank Kreuk van Proeftuin Zwaagdijk brengt het actieplan 'minder virus in tulp' onder de aandacht.

Lezing

Als aftrap van de open dag geeft Aaldrik Venhuizen, manager R&D bij Agrifirm Plant, een lezing over hulpstoffen en emissiebeperking en interactieve vraagstelling daarover via de Smartphone.

Om drift te voorkomen, passen telers dikwijls middelen met grove druppel toe met als risico onvoldoende hechting aan het gewas. Hulpstoffen kunnen wegvloeien van middelen voorkomen en de effectiviteit van middelen aanzienlijk verbeteren.

Spuitlicentieverlenging

De open middag kan meetellen voor verlenging van de spuitlicentie (thema teelt).

Voorwaarden zijn minimale aanwezigheid van 13:00 tot 16.00 uur en het bijwonen van de lezingen. De kosten bedragen Ä 30,-- (verrekening achteraf). Vergeet niet uw spuitlicentie en legitimatiebewijs mee te nemen!

Locatie open dag: Westeinde 14, Noordwijkerhout
Tijd: 28 mei 2014 van 13.00 tot 17.00 uur

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl