Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 20 juni 2014 Notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapportage voor de herstructurering Windenergie op land

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De conceptnotitie reikwijdte en detailniveau (NRD) milieueffectrapportage voor de herstructurering windenergie op land ligt van 19 juni 2014 tot en met 30 juli 2014 ter inzage. U kunt in deze periode een zienswijze kenbaar maken op de concept- NRD. Om u in de gelegenheid te stellen meer informatie in te winnen of uw vragen te stellen, zijn er 3 informatiebijeenkomsten gepland over de concept-NRD milieueffectrapportage voor de herstructurering Windenergie op Land.

Toelichting

Tijdens deze bijeenkomsten wordt een toelichting gegeven op het project, de procedure en hoe u uw mening kunt geven. Bestuurders en ambtenaren van de provincie en medewerkers van het bureau dat de concept- NRD heeft opgesteld, zijn aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten worden gehouden op:

Alle avonden starten om 18.30 uur en duren tot ongeveer 20.30 uur. Inloop vanaf 18.00 uur.

Hoe kunt u reageren?

U kunt van 19 juni 2014 tot en met 30 juli 2014 uw zienswijze digitaal indienen via . Per post reageren is ook mogelijk. Stuur uw zienswijze dan naar:

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, ter attentie van mevrouw M.A. Norman,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Mondeling een zienswijze indienen is niet mogelijk. U moet uw zienswijze voorzien van naam, adres en woonplaats. Wij stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten.

Inzien

De concept-NRD ligt van 19 juni 2014 tot en met 30 juli 2014 ter inzage bij de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 in Haarlem.

Een download van de notitie vindt u onderaan deze pagina.

Ook kunt u de concept-NRD inzien in de gemeentehuizen van de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik, Zaanstad, Amsterdam, Bussum en Schagen.

Herstructurering Wind op land

De provincie Noord-Holland heeft met het Rijk afgesproken om ruimte te creëren/aan te wijzen voor 685,5 megawatt windenergie. Ongeveer de helft daarvan is reeds gerealiseerd. In de polder Wieringermeer wordt een windpark gebouwd onder regie van het Rijk, waardoor het opgesteld vermogen met circa 250 megawatt toeneemt.

Voor de resterende opgave van 105,5 megawatt wil de provincie ruimte bieden voor nieuwe windparken in combinatie met de herstructurering van solitaire windturbines en verouderde lijnopstellingen.

Om te bepalen waar kansrijke windgebieden liggen en welk effect plaatsing van windturbines mogelijk heeft op de omgeving, wordt een milieueffectrapportage (MER) gemaakt. Een zogenaamde notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) bepaalt hoe omvangrijk zo'n rapportage wordt uitgevoerd en waar die zich op richt.

Verdere procedure

De ingediende zienswijzen worden gebruikt bij het opstellen van de milieueffectrapportage.

De MER biedt de onderbouwing voor de wijzigingen in de Provinciale ruimtelijke verordening en in de Structuurvisie 2040: het aangepaste beleid over windenergie. Hierin staat beschreven welke locaties geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines. De MER zal naar verwachting in het najaar van 2014 ter visie gelegd worden. Ook hierbij is het mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het project kunt u deze stellen via . Veelgestelde vragen vindt u op www.noord-holland.nl/windopland

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl