Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 23 juni 2014 Actieplan jeugd NHN uitgebreid

RPA Noord-Holland Noord logoBron: RPA NHN - Op 5 juni 2014 heeft de stuurgroep RPA–NHN ingestemd met de voorgestelde aanpassingen van het Actieplan jeugdwerkgelegenheid (AJW) 2.0. De aanleiding van de wijzigingen in het uitvoeringsplan zijn:

Cafetariamodel:

Het project is gestart in oktober 2013. Inmiddels zijn meer dan 170 jongeren zonder startkwalificatie bemiddeld naar werk, voornamelijk uit de VSO/PRO doelgroep. Daarbij wordt voor een groot deel van de plaatsingen gebruik gemaakt van de Plaatsingsbonus, een subsidie voor werkgevers van maximaal € 2.000,- als zij een jongere zonder startkwalificatie in dienst nemen.

Door verschillende partijen is de wens geuit om in plaats van de plaatsingsbonus ook andere instrumenten - zoals sollicitatietrainingen en CV-scans - met AJW-middelen in te zetten om jongeren naar werk te bemiddelen. De kenmerken van deze aanpak zijn gebaseerd op het leveren van maatwerk, passend bij de jongere en de werkgever, gericht op maximaal resultaat.

Extra ESF:

Dé voorwaarde voor het daadwerkelijk verkrijgen van de extra subsidie is het inzichtelijk maken van de inspanning en resultaten. Zo kunnen bijvoorbeeld de investering in het Jongerenloket regio Alkmaar en de inzet van jobcoaches in Westfriesland en de Kop van Noord-Holland een bijdrage leveren aan het succesvol realiseren van de maximale subsidie. Vanuit het RPA-NHN wordt actie ondernomen om te beoordelen of en in welke mate er bij de partners aan de voorwaarden wordt voldaan en welke stappen er alsnog moeten worden gezet.

Meer informatie:

Informatie over de AJW.2.0 treft u aan op de website http://www.rpa-nhn.nl/school_naar_werk/ajw

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl