Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 31 juli 2014 College Hollands Kroon stemt in met milieurapportage voor pluimveebedrijf Het Kippenhok

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Pluimveebedrijf 'Het Kippenhok' wil verplaatsen van de Tussenweg 10 naar de Alkmaarseweg te Middenmeer. Voor deze bedrijfsverplaatsing moet het bestemmingsplan worden aangepast.

De voormalige gemeenteraad van Wieringermeer keurde op 26 mei 2011 de plannen van het pluimveebedrijf goed. Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon heeft besloten om met de milieueffectrapportage (MER), die voor de bedrijfsverplaatsing van het bedrijf nodig is, in te stemmen.

Het college geeft hier mee aan dat het milieuonderzoek dat door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is opgesteld voldoet aan de vastgestelde richtlijnen. Vervolgens gaat de gemeente in overleg met diverse andere overheidsinstanties over de plannen. Als hun inbreng in de plannen verwerkt is komen de stukken ter inzage te liggen.

Het plan

In vervolg op het principebesluit van de raad van de voormalige gemeente Wieringermeer is er een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. De milieueffectrapportage is ter onderbouwing van dat bestemmingsplan opgesteld.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een pluimveebedrijf, met bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken op een bouwblok van bijna 2 hectare op te richten. Binnen het bouwblok mag maximaal 7.500 m² van de gebouwen gebruikt worden voor het houden van dieren.

Verloop van het proces

Omdat de aanvraag niet past in het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2009 moet er een planologische procedure worden gevoerd, in dit geval wordt er een nieuw bestemmingsplan voor het perceel van de aanvrager gemaakt. Op deze aanvraag is de coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. Dit betekent dat alle stukken tegelijkertijd in ontwerp ter inzage gelegd worden en geïnteresseerden integraal kunnen reageren. Daarnaast is slechts één beroepsgang mogelijk.

Het college is door de raad aangemerkt als coördinerend bevoegd gezag. Hiermee is het college bevoegd om alle voorbereidende handelingen voor de besluitvorming uit te voeren. De raad neemt later een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl