Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 19 augustus 2014 Erfpachtovereenkomst Cranberryteelt op Texel getekend

Staatsbosbeheer Texel logoBron: Staatsbosbeheer Texel - door Erik van der Spek - Benno Bakker en Jan Buijs van Cranntex tekenen de erfpachtovereenkomst Maandag 18 augustus 2014 is bij de notaris de erfpachtovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en de Stichting Cranntex getekend voor de teelt van cranberry's op een perceel landbouwgrond langs de Rozendijk op Texel. De teelt van biologische cranberry's past goed in het gebied en bij de werkwijze van Staatsbosbeheer. De erfpachtopbrengsten worden gebruikt voor het beheer en onderhoud van natuurgebieden elders op Texel.

Omdat cranberry's een veel langere teeltperiode kennen dan de meeste andere landbouwgewassen is de grond niet voor zes of twaalf jaar verpacht, maar voor dertig jaar in erfpacht uitgegeven. Vooruitlopend op de erfpachtovereenkomst was er al een overeenkomst waardoor het gebied al met cranberry's kon worden ingeplant.

Bijdrage aan beheer natuurgebieden

De voormalige boomkwekerij langs de Rozendijk maakt geen deel meer uit van de Ecologische Hoofdstructuur en blijft landbouwgrond. De wens van Staatsbosbeheer om, wanneer mogelijk, met biologisch werkende landbouwers samen te werken en de noodzaak om meer eigen inkomsten te verwerven hebben bijgedragen aan deze beslissing. Staatsbosbeheer krijgt minder overheidsfinanciering, maar wil wel de kwaliteit van de natuurgebieden, landschap en cultuurhistorie behouden. Deze vorm van samenwerking zorgt voor de financiering van natuurbeheer. Met de verpachting van 1 hectare grond voor cranberryteelt kan het beheer voor ongeveer 25 hectare duingebied of de begrazing in de Geul en de Bollekamer worden gefinancierd. Daarnaast is de cranberry familie van de heide, waardoor de plant goed past bij het naastgelegen duingebied.

Texels product

Het doel van de cranberryteler (stichting Cranntex) is de versterking van het sortiment Texels product waarbij de teelt en de verwerking van de cranberry op Texel plaatsvindt. De versterking van de Texelse economie die hiermee wordt bereikt is ook voor Staatsbosbeheer reden om mee te werken.

De grond van het perceel is al meerdere jaren verschraald door het uitgevoerde beheer van Staatsbosbeheer. De combinatie van bodemkwaliteit en waterhuishouding zijn zeer geschikt voor de teelt van cranberry's. Een driejarige proefveld aan de binnenduinrand heeft dit bewezen. Cranberry breidt zich niet uit vanwege de eisen aan de bodem en verspreiding van de bessen door vogels is hier ook niet aan de orde. Cranberry staat al jaren op verschillende plaatsen in de Texelse duinen. Net als op Terschelling zijn de planten in het verleden aangeplant.

Met deze samenwerking laat Staatsbosbeheer zien dat commerciële teelt en natuurbeheer goed samen gaan en elkaar zelfs kunnen versterken.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl