Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 03 september 2014 GreenPort NHN verwerft subsidie voor samenwerking bedrijfsleven en middelbaar beroepsonderwijs in de Agribusiness en Techniek

Greenport Noord-Holland Noord logoBron: Greenportnhn.nl - Greenport Noord-Holland Noord (NHN) krijgt de komende drie jaar van het ministerie van OC&W subsidie om de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in Noord-Holland Noord verder te versterken.

Hiermee wordt getracht een groter aantal studenten, en uiteindelijk werknemers, aan het agrarisch en technisch bedrijfsleven in NH te koppelen. Vergrijzing en ontgroening zijn immers de grote uitdagingen op de agrarische en technische arbeidsmarkt. Met de subsidie wordt het project GreenTech NHN gestart om kwantitatieve én kwalitatieve groei van studenten te bewerkstelligen. De projectleiding wordt door het Clusius Collegegevoerd. De AgriTech Campus, onderdeel van Greenport NHN, draagt hierbij zorg voor de aansluiting met het regionaal bedrijfsleven.

De twee MBO-instellingen Clusius College en het Horizon College zullen nauw samenwerken met het bedrijfsleven bij het opzetten van een stagecarrousel waarin studenten intensief begeleid worden tijdens hun stageperiode. Daarnaast zullen er docentenstages worden georganiseerd, worden er masterclasses uitgevoerd en zullen er middels ‘floormeetings’ studenten, docenten en ondernemers samenkomen om trends en ontwikkelingen in de agribusiness te bespreken. Deze trends en ontwikkelingen worden in het onderwijsprogramma verwerkt.

Voor bedrijven in Greenport NHN zal de samenwerking resulteren in een betere aansluiting tussen de beroepspraktijk en de MBO-opleidingen. Zij zullen meer studenten ontmoeten. Deze studenten zullen daardoor eerder kiezen voor een carrière in de agribusiness in NHN. Voor de onderwijsinstellingen resulteert de samenwerking in een verbetering van de begeleiding van studenten. Het bedrijfsleven zal gevraagd worden de studenten intensief en gericht te begeleiden tijdens stages en praktijkgericht onderwijs.

Docententeams van het Clusius College en het Horizon College zullen in drie regio’s (West-Friesland, Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland) met het bedrijfsleven clusters vormen om inspirerend en regionaal gericht onderwijs mogelijk te maken.

GreenTech NHN draagt bij aan de uitvoering van het Techniekpact 2020, waarin door het bedrijfsleven en het onderwijs afspraken zijn gemaakt om de aansluiting van het regionaal onderwijs op de technische sectoren te verbeteren. LTO Noord NH en Seedvalley hebben tezamen met de Colleges van Bestuur van het Clusius College en het Horizon College hun steun verleend aan de totstandkoming van het projectplan van GreenTech NHN.

Meer informatie kan worden verstrekt door Martijn Grosmann, projectleider AgriTech Campus, op 0881237777 of via

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl