Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 03 september 2014 Geen verhoging toeristenbelasting Hollands Kroon

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het college van gemeente Hollands Kroon heeft in haar vergadering van 19 augustus 2014 besloten om de raad voor te stellen de toeristenbelasting voor 2015 niet te verhogen.

In Hollands Kroon wordt toeristenbelasting geheven, net als in veel andere gemeenten in Nederland. Een deel van de opbrengst wordt gereserveerd voor investeringen en een deel is bestemd voor onderhoud van voorzieningen, zoals het fietsknooppunten-netwerk. Jaarlijks wordt het tarief voor de toeristenbelasting aangepast. In 2014 is het tarief toeristenbelasting € 1,25 per persoon per nacht (PPPN). Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) is er sprake van een prijsindex van 1,5% voor 2015. Uitgaande van 1,5% verhoging op basis van het tarief van 2014 komt het tarief voor 2015 dan uit op € 1,27. Dit is een onhandig bedrag voor het innen door de ondernemers. Afgerond zou het tarief opnieuw op € 1,25 uitkomen. Dit en het feit dat de afgelopen twee jaar het tarief voor toeristenbelasting naar boven is bijgesteld, maakt dat het college voorstelt de toeristenbelasting voor 2015 niet te verhogen.

Tarief eerder vastgesteld

Ieder jaar stelt de gemeenteraad in zijn vergadering van december 2014 de belastingverordeningen vast. Vanuit de belastingplichtigen voor de toeristenbelasting is de wens geuit om de verordening toeristenbelasting eerder in het jaar vast te stellen. Zij kunnen dan tijdig de juiste tarieven vermelden voor het nieuwe jaar. Hieraan komt het college tegemoet.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl