Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 10 oktober 2014 Controle bloembollentelers voor schoner water vanaf oktober 2014 t/m 1 december 2014

HHNK logoBron: HHNK - Vanaf oktober 2014 tot en met 1 december 2014 controleren we in ons beheergebied of bloembollenbedrijven de juiste maatregelen treffen om verontreiniging van het oppervlaktewater tegen te gaan. Deze controles voeren we uit om gezamenlijk tot een betere waterkwaliteit te komen. Lozingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater zijn verboden en dienen voorkomen te worden. Ze tasten de groei en voortplanting aan van flora en fauna waardoor de waterkwaliteit vermindert.

Preventieve maatregelen

Bloembollenbedrijven gebruiken gewasbeschermingsmiddelen. Wanneer zij deze op het erf gebruiken is het risico aanwezig dat deze in het oppervlaktewater terecht komen. Als dit gebeurt verstoren deze middelen de groei en voortplanting van veel soorten waterleven, waardoor de waterkwaliteit verslechterd. Door preventieve maatregelen te treffen, zijn lozingen vaak te voorkomen. Deze maatregelen staan beschreven in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Nabij hemelwaterafvoeren gaan we onder andere controleren op:

Controleren

In ons hele beheersgebied gaan we bloembollenbedrijven controleren. In gebieden waar we veel en vaak gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater aantroffen, voeren we extra controle uit. We informeren de bloembollentelers over praktische maatregelen tegen erfafspoeling om schadelijke lozingen in oppervlaktewater te voorkomen. De maatregelen zijn in overleg met de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) samengesteld.

Schoon en gezond water

Samen met bedrijven en particulieren zijn we in het gebied verantwoordelijk voor het bereiken van een ecologisch gezond watersysteem. De kwaliteit van het watersysteem meten we door regelmatig onderzoek te doen naar de chemische stoffen in het oppervlaktewater. Daarnaast kijken we naar de visstand, macrofauna, waterplanten en algen die in het water voorkomen. De effecten van preventieve maatregelen om erfafspoeling te voorkomen kunnen we op deze manier goed volgen. Schoon en gezond water is van groot belang voor leven en welzijn van mens en dier.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl