Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 30 oktober 2014 Garnalenvissers eens over beheerste visserij op de Waddenzee

De garnalenvissers van de Waddenzee zijn het met de overheid en natuurorganisaties eens geworden over natuur- en visserijmaatregelen in de Waddenzee. De garnalenvissers ontzien delen van de Waddenzee om een ongestoorde ontwikkeling van het bodemleven mogelijk te maken. Daar staat tegenover dat de overheid de garnalenvissers zekerheid biedt met meerjarige vergunningen.

Over de afspraken is ruim twee jaar onderhandeld tussen de visserijsector, het ministerie van Economische Zaken, de natuurorganisaties en de provincie Groningen (mede namens Noord-Holland en Fryslân). Ze zijn het nu eens over een pakket maatregelen dat gericht is op vermindering van de bijvangst en bodemberoering door verbetering van vistechnieken.

Ook is er overeenstemming dat stapsgewijs een aantal gebieden geheel gevrijwaard wordt van garnalenvisserij om zo ongestoorde natuurontwikkeling van het bodemleven mogelijk te maken.

Natuurontwikkeling

Het percentage gesloten gebieden neemt stapsgewijs toe. In samenhang daarmee wordt het aantal beschikbare vergunningen stapsgewijs verminderd. Nu zijn het er nog 89. Doel is afname van het totaal aantal vergunningen met 20 tot 30 procent.

De looptijd van de afspraken is tot 2026. In 2015 wordt een eerste stap gezet door het sluiten van 6,5 procent van de huidige gebieden waar de garnalenvissers mogen vissen. Door de omvang van de vloot aan te passen aan de beschikbare ruimte neemt de totale impact van de garnalenvisserij op de Waddenzee af en krijgt het bodemleven van delen van de Waddenzee rust.

Rijke Waddenzee

Het rijk en de drie Noordelijke provincies willen het Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EMFZV) en het Waddenfonds openstellen voor financiële ondersteuning van de transitie van de garnalenvisserij. De sector moet dan wel zelf investeren: de fondsen zijn bedoeld als cofinanciering. Het Programmabureau Rijke Waddenzee zal zowel de overheden als de vissers ook in deze uitvoeringsfase helpen.

"Dit hing al een tijd in de lucht", zegt gedeputeerde Henk Staghouwer die de onderhandeling namens de drie Waddenprovincies voerde. "Ondernemers weten nu waar ze aan toe zijn. En de Waddenzee krijgt rust."

De tekst van het convenant en uitvoeringsprogramma wordt volgende week door Staatssecretaris Dijksma eerst aan de Tweede kamer aangeboden. Zodra de kamer geïnformeerd is zullen deze stukken ook via de PRW website beschikbaar worden gesteld. (Bron: Programma Naar Een Rijke Waddenzee).

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl