Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 12 december 2014 Afspraken over extra banen - partners in het RPA-NHN tekenen convenant op 17 december 2014

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Eén van de doelen van deze wet is mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Gemeenten, UWV, onderwijsorganisaties, werkgevers en vakbonden in de regio Noord-Holland Noord hebben afspraken gemaakt over het vinden en creëren van extra banen voor mensen met een beperking. Op 17 december 2014 wordt hiervoor een convenant ondertekend.

Banenafspraak

In totaal moeten er in Nederland de komende jaren 125.000 extra banen komen voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening krijgen hierbij voorrang. Voor de regio Noord-Holland Noord betekent dat voor de komende twee jaar 570 extra banen. Wanneer niet aan de Banenafspraak wordt voldaan zal een wettelijk quotum opgelegd worden.

Regionaal Werkbedrijf

Om de afspraken vorm te geven en te monitoren moet in elke arbeidsmarktregio een regionaal Werkbedrijf worden ingericht. Een regionaal Werkbedrijf is een bestuurlijk netwerk van gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties. In de regio Noord-Holland Noord werken deze partijen al geruime tijd samen in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA-NHN).

Op 17 december 2014 tekenen de partners in het RPA-NHN het convenant 'Samen Sterk voor Werk'. Dit convenant richt zich niet alleen op de Banenafspraak maar bevat tevens afspraken over de gezamenlijke aanpak van arbeidsmarktvraagstukken en de aanvraag van Europese subsidies.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl