Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 19 december 2014 Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid ondertekent convenant regionaal Werkbedrijf

Zeventien gemeenten, UWV, onderwijsorganisaties, werkgevers en vakbonden, verenigd in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN) hebben afspraken gemaakt om iedereen in de regio die kan werken aan het werk te houden of te helpen. Op 17 december 2014 is hiervoor het convenant 'Samen Sterk voor Werk' ondertekend.

In het convenant zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd over de vorming van een regionaal Werkbedrijf, de regionale aanpak van arbeidsmarktvraagstukken en de aanvraag van Europese subsidies.

Groepsfoto

De feestelijke ondertekening vond plaats bij het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Elly Konijn, wethouder van de gemeente Alkmaar en voorzitter van het RPA-NHN: 'Ik ben er trots op dat wij als één van de eerste arbeidsmarktregio's in Nederland deze afspraken hebben kunnen vastleggen. Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting om op 1 januari 2014 een regionaal Werkbedrijf te hebben ingericht.'

Regionaal Werkbedrijf

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Eén van de doelen van deze wet is mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. In totaal moeten er in Nederland de komende jaren 125.000 extra banen komen voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening krijgen hierbij voorrang. Voor de regio Noord-Holland Noord betekent dat de komende twee jaar 570 extra banen. Wanneer niet aan de Banenafspraak wordt voldaan zal een wettelijk quotum opgelegd worden.

Om de afspraken vorm te geven en te monitoren moet in elke arbeidsmarktregio een regionaal Werkbedrijf worden ingericht. Een regionaal Werkbedrijf is een bestuurlijk netwerk van gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties. In de regio Noord-Holland Noord werken deze partijen al geruime tijd samen in het RPA-NHN. Vanuit het RPA-NHN is een kwartiermaker aangesteld.

Elly Konijn, voorzitter van het RPA-NHN: "Ik ben er trots op dat wij als één van de eerste arbeidsmarktregio's in Nederland deze afspraken hebben kunnen vastleggen. Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting om op 1 januari 2014 een regionaal Werkbedrijf te hebben ingericht."

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl