Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 19 december 2014 Naleving Europese regels voor chemische stoffen nog niet op orde

De naleving van Europese regels voor chemische stoffen is nog niet op orde. Chemische stoffen worden goed geregistreerd, maar de informatie over risicoís en toepassingen in de keten is onder de maat. Dat concluderen de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van gezamenlijk uitgevoerde controles.

In 2013 hebben de samenwerkende inspectiediensten bij bijna 900 bedrijven inspecties uitgevoerd binnen de kaders van de REACH- en CLP-Verordening.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Douane werken ook mee aan de controles op chemische stoffen. De inspecties hebben producenten, importeurs, handelaren en professionele gebruikers van stoffen, mengsels en voorwerpen gecontroleerd.

De belangrijkste verplichtingen waar de inspectiediensten op controleren zijn de registratieplicht, de informatieplicht, verboden en gebruiksbeperkingen, en het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Gezond en veilig werken

De naleving van de eisen aan het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen is onder de maat. Werkgevers treffen onvoldoende maatregelen om hun medewerkers te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In meer dan de helft van de gevallen is de kwaliteit van de verplichte informatiebladen (VIB) en etiketten niet op orde.

De VIBís geven informatie over de risicoís en het gebruik van de chemische stof.

Niet alle fouten in VIBís leiden meteen tot een risico op gezondheids- of milieuschade, maar de informatie is van belang bij het inventariseren van de blootstelling aan en risicoís van gevaarlijke stoffen.

In de VIBís worden fouten gemaakt met de indeling van stoffen en mengsels.

Grenswaarden en maatregelen worden vaak niet of onvoldoende opgenomen. Ook ontbreekt in meer dan 80% van de VIBís informatie over de juiste beschermingsmaatregelen en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het gebrek aan kwaliteit van de VIBís vormt voor Inspectie SZW de aanleiding om een standaardmodel te ontwikkelen voor een werkplekinstructiekaart en een checklist. Zo kunnen bedrijven de VIBís gemakkelijk kunnen controleren op aanwezigheid van de juiste gegevens.

SVHC-stoffen

De NVWA heeft 21 controles uitgevoerd bij importeurs van voorwerpen op de informatieplicht voor ernstige zorg-stoffen (SVHC-stoffen). Bij acht bedrijven bleek deze informatieplicht niet van toepassing te zijn. Zeven van de overige dertien bedrijven voldeden aan de informatieplicht (54%). Op deze verplichting gaat de NVWA de komende jaren meer controleren.

Registratie stoffen

Uit de inspecties blijkt dat de naleving van de registratieplicht wel goed is.

De gecontroleerde stoffen waren bijna allemaal geregistreerd bij het Europese agentschap voor chemische stoffen (ECHA) of hoefden (nog) niet geregistreerd te worden.

De ILT, NVWA en de Inspectie SZW en hun ministeries werken sinds 2007 samen om de naleving van de REACH- en CLP-regelgeving te bevorderen. Naast een groot aantal gezamenlijke inspecties organiseren zij ook workshops en geven zij informatiebladen uit om het kennisniveau bij bedrijven en importeurs te verhogen. (bron: De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT))

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl