Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 19 december 2014 Eindadvies voor het uitvoeringsprogramma Brede Visie op Duurzame Visserij in de Waddenzee

Toekomst van de Waddenvisserij - Het eindadvies voor het uitvoeringsprogramma Brede Visie op Duurzame Visserij in de Waddenzee is afgerond en nu online. Het eindadvies is op basis van verschillende proefprojecten opgesteld.

uitvoeringsprogramma brede visie op duurzame visserij in de waddenzee In de afgelopen drie jaar hebben de vissers van de Waddenzee en de natuurorganisaties met steun vanuit het Europees Visserijfonds de handschoen opgepakt om de Brede Visie op een duurzame visserij in de Waddenzee te concretiseren naar een uitvoeringsprogramma.

Vijf aanbevelingen

Op basis van een aantal proefprojecten zijn daar op meerdere aanbevelingen opgesteld, hieronder een selectie van vijf.

  1. Creëer gebruiksruimte voor seizoensmatige kwaliteitsproducten met kleine volume
  2. Zet in op verwerking en waardevermeerdering van schelpdieren uit de Waddenzee door ook kleinere bedrijven toegang te verlenen tot deze visserij
  3. Laat de streekproducten bij de ondernemers maar leer van andere succesvolle trajecten.
  4. Blijf de waddenvisserij stimuleren te werken aan hun imago en stimuleer de visserij om dat beeld uit te dragen
  5. Continueer de VisWad aanpak: Inzet van klankbordgroepen met praktiserende vissers die proactief voorstellen ontwikkelen met perspectief voor natuur en visserij van de Waddenzee

Impuls voor duurzame visserij

De opstellers hopen met deze adviezen en het daarbij behorend uitvoeringsprogramma een impuls te geven aan de verdere duurzame transitie van de Waddenvisserij. Voor het Programma naar een Rijke Waddenzee is het belangrijk dat de ondernemer en de natuur gezamenlijk centraal zijn gezet en dat die samenwerking kansen biedt.

Deelnemende partijen

De betrokken organisaties bij dit project zijn VisNed, Nederlandse Vissersbond, de Waddenvereniging, Stichting Geïntegreerde Visserij en de visserijverenigingen Hulp in Noord en Ons Belang. PRW heeft dit project begeleid en ondersteund.

Brede Visie

In 2010 verscheen de Brede Visie op een duurzame visserij in de Waddenzee. Deze visie schetst een toekomstbeeld van een visserij die is aangepast aan de natuur en de dynamiek van de Waddenzee, een goede inbedding kent in de regio en bij voorkeur ook regionaal geregeld is.

Het Eindadvies voor het uitvoeringsprogramma Brede Visie op Duurzame Visserij in de Waddenzee is te vinden op http://www.rijkewaddenzee.nl/ (Bron: Programma Naar Een Rijke Waddenzee).

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl