Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 22 januari 2015 Provincie Noord-Holland: Meer mogelijk voor bedrijven in agrarische sector

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Tijdelijke gaas- en boogkassen zijn straks toegestaan, loonwerkbedrijven hoeven niet te verplaatsen naar bedrijventerreinen. Ook kennisinstituten en warmte-, co2- en energieleveranciers kunnen zich gaan vestigen in glastuinbouwconcentratiegebieden.

Dat wordt mogelijk met de aanpassingen die Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in de Provinciale Ruimtelijke Verordening willen opnemen. Op 9 februari 2015 bespreekt de Commissie Ruimte & Milieu de voorgestelde actualisatie van de Provinciale Ruimtelijke Verordening, die daarna ter inzage wordt gelegd.

Meer mogelijkheden voor agrariërs

Als de aanpassingen in de Ruimtelijke Verordening zijn vastgesteld wordt het gebruik van tijdelijke gaas- en boogkassen voor vollegrondgroenten voortaan toegestaan tijdens het groeiseizoen. Ook hoeven bestaande loonwerkbedrijven bij uitbreiding niet meer naar bedrijventerreinen te verplaatsen. De achtergrond hiervan is dat deze bedrijven gefocust zijn op het landelijk gebied en niet goed passen op bedrijventerreinen vanwege het zware materieel waar ze mee werken.

De provincie heeft glastuinbouwconcentratiegebieden aangewezen voor bedrijven die uit willen breiden, met als doel het voorkomen van verrommeling van het landschap. Agrarische bedrijven zien de verplichting om eerst de oude kassen te saneren als een drempel omdat dit kan leiden tot kapitaalvernietiging. De provincie gaat onderzoeken hoe deze drempel verlaagd kan worden.

De aangepaste verordening maakt het mogelijk dat ook bedrijven zoals kennisinstituten en warmte-, co2- en energieleveranciers zich in glastuinbouwconcentratiegebieden kunnen vestigen. Een voorwaarde hierbij is dat de bedrijven wel aan de glastuinbouwsector zijn verbonden en deze sector versterken en verduurzamen.

Op basis van de verordening moeten gemeenten de wijziging van een bestemmingsplan voor het uitbreiden van een agrarisch bedrijf beoordelen aan de hand van een onderbouwde motivering in plaats van aan een bedrijfsplan. De belangrijkste vraag hierbij is of de uitbreiding noodzakelijk is voor het primaire productieproces.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl