Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 29 januari 2015 Kans op werk met project Jeugd Werkt!

RPA Noord-Holland Noord logoBron: RPA NHN - In de afgelopen jaren heeft het project Jeugd Werkt! veel kansen gecreëerd voor jongeren die een baan, een (leer)werkbaan of werkervaringsplek zochten. Het project Jeugd Werkt! is in 2013 opgezet om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. In 15 maanden tijd hebben meer dan 800 jongeren werk gevonden via dit project. Met name kwetsbare jongeren die zonder een diploma aan het werk willen of jongeren die alleen met begeleiding aan het werk kunnen, hebben extra aandacht nodig. Vanaf begin dit jaar is het ook, door de komst van de Participatiewet, een wettelijke verplichting voor gemeenten om deze kwetsbare jongeren aan werk te helpen.

Jeugd Werkt Tijdens de goed bezochte Jeugd Werkt! conferentie die op 23 januari 2015 in het gemeentehuis van Medemblik is gehouden, hebben gemeentebestuurders, onderwijsdeskundigen en beleidsmedewerkers vanuit gemeenten, onderwijs en UWV afspraken gemaakt om het succes van Jeugd Werkt! vast te houden. Gemeenten moeten er in samenwerking met het UWV en overige partners voor zorgen dat iedereen kans heeft op werk. De aanwezige werkgevers hielden een pleidooi voor een traject dat voor hen gemakkelijk is te bewandelen, voor goede en begrijpelijke informatie over het in dienst nemen van een jongere die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, extra begeleiding indien nodig én voor één aanspreekpunt of accountmanager per werkgever. Belangrijk voor de werkgever is dat het werk winstgevend is en daardoor goed en binnen een bepaalde tijd wordt gedaan.

Zoek de samenwerking in de regio op

De rol van alle partijen in de regio; gemeenten, UWV, onderwijs, jeugdzorg en bedrijfsleven werd benadrukt door dagvoorzitter Gerdi Meyknecht en de zeven uitgenodigde experts die hun visie gaven op het tegengaan van jeugdwerkloosheid. Samenwerking in de regio is daarbij essentieel. 'Maak gebruik van het netwerk', werd door de aanwezigen gezegd.

Jeugd Werkt! gaat door

De belangrijkste conclusie van de conferentie is dat het RPA-NHN (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord) de coördinatie rondom het thema 'aanpak jeugdwerkloosheid' oppakt.

De aansprekende projectnaam Jeugd Werkt! blijft daardoor bestaan.

Preventie van schooluitval, maatwerk op de werkvloer en één aanspreekpunt per werkgever zijn hierbij de belangrijkste succesfactoren. Elly Konijn, voorzitter van het RPA-NHN: 'Vanuit het RPA-NHN wordt hard gewerkt aan één aanspreekpunt voor werkgevers. De ambitie is om dat in 2015 te realiseren.' Na het bedanken van de aanwezigheid van Tweede Kamerlid Michel Rog werd er aangekondigd dat deze zeer geslaagde en actieve bijeenkomst zeker een vervolg krijgt.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl