Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 18 februari 2015 Onderwijs en werkgelegenheid in de Noordkop eisen topprioriteit

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - Over enkele jaren heeft onze regio een tekort aan duizenden arbeidskrachten. Dit gegeven stond centraal tijdens de expertmeeting over leren, werken en wonen in de Noordkop. Bedrijven, onderwijs en overheid moeten dit probleem oplossen door samen te werken.

Theo Meskers, voorzitter van de stuurgroep 'De kop werkt', opende met een voorproefje van de uitkomsten uit recent onderzoek naar te verwachten ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in 2020. De belangrijkste conclusie is dat een tekort aan zevenduizend arbeidskrachten verwacht wordt. Ook de ontwikkeling op sectorniveau, de gewenste reactie van onderwijsinstellingen op toekomstige trends en het scheppen van randvoorwaarden voor leren, werken en wonen in de Kop zijn aan bod gekomen in dit onderzoek. Meskers boodschap aan de betrokken partijen is glashelder: proactief anticiperen en samenwerken.

Kwalitatief en kwantitatief inzicht

Doel van het onderzoek 'De Kop Werkt' is het verkrijgen van kwalitatief en kwantitatief inzicht in de arbeidsmarkt. Het moet onder meer leiden tot gerichtere thematische arbeidsmarktcommunicatie voor de regio. Meskers gaf het voorbeeld van Zuid-Limburg, de spraakmakende campagne 'Limburg, je zal er maar wonen!' Daarnaast dienen er per sector meetbare doelstellingen geformuleerd te worden. Carrièreperspectieven bieden is er één van. Niet onbelangrijk is dat uit het onderzoek ook de veranderende woonwensen naar voren zijn gekomen. Theo Meskers: "Het woningbeleid moet inspelen op de veranderingen, zoals het omgaan met de krimpeffecten. De betrokken gemeenten zullen lange termijn doelen moeten stellen."

Studie Techniekraad

Ook Mark Helder, directeur van de HGG-Groep uit Wieringerwerf en bestuurslid van de Techniekraad, verzorgde een korte inleiding over een recente studie die door de Techniekraad is uitgevoerd in de sector techniek. De studie sluit aan op die van 'De Kop Werkt'. Beperking is wel dat deze gegevens betrekking hebben op een groter gebied. Ook hier is gekeken naar de wervingsbehoefte van bedrijven. "Wij constateren een wervingsbehoefte van 7000 mensen, zo'n 5500 mbo'ers en 2000 hbo'ers." Mark Helder komt tot de conclusie dat bedrijven vooral behoefte hebben aan medewerkers op mbo-niveau 4. Momenteel zijn er teveel met niveau-2. Hij ziet verder een toename in de behoefte van bedrijven aan hogere functies. "Bedrijven hechten een groter belang aan de praktijk en willen schoolverlaters het liefst zelf omvormen. De studie laat eveneens zien dat de gemiddelde leeftijd van de werknemer stijgt tot boven de zestig jaar. Tenslotte blijkt in de techniek de stijgende behoefte aan zowel specialisten als generalisten."

Beeldvorming van studenten

André Vendrig, algemeen directeur van de Verheul Financieel Advies en bestuurslid van de Finance Academy, benadert de problematiek van binnen uit. Hij liet samen met de participanten recent onderzoek doen onder andere naar de beeldvorming van studenten over financiële beroepen. Het blijkt dat op dit punt er bij velen een mismatch is. Hoe kunnen we van onderen inspelen op trends en knelpunten. Dat is één van de belangrijke vragen. Vendrig vatte een en ander samen in een mindmap die de heldere analyse verschaft. In drie stappen analyseert het de instroomproblemen van de Finance Academy. "We hadden onder andere te maken met een hoog uitvalpercentage. Verder verandert het vak en is er meer behoefte aan adviseurs. Jongeren zijn daar nog onvoldoende geschikt voor."

Uit de analyse komt ook naar voren dat de overheid achterloopt bij de actuele ontwikkelingen. "Kwalificatiedossiers sluiten niet aan bij de wensen van het bedrijfsleven". Marja Doedens (Maritime Campus) is het met hem eens. "De overheid richt zich veel te weinig op vraag gestuurd onderwijs." Inmiddels heeft de Finance Academy haar voordeel gedaan met de verkregen inzichten. "We gaan per jaar met twee groepen met twintig studenten van start. Zij worden zoveel mogelijk voor hun praktijkstage ondergebracht bij onze twintig participanten."

Al met al is uit deze expertmeeting gebleken dat in diverse sectoren initiatieven worden ondernomen om het onderwijsaanbod af te stemmen op de vraag van het bedrijfsleven en dat gemeenten in de regio ook de noodzaak zien om op korte termijn actie te ondernemen.

Kernpunten meeting

'De Kop Werkt' is een regionaal samenwerkingsverband van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. Doel is de economische activiteit te stimuleren. Kernpunten van de meeting 'Onderwijs en Werkgelegenheid':

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl