Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 09 april 2015 Den Helder: Ondernemer aan zet bij bouwplannen paviljoen

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - De gemeente Den Helder vindt goede toeristische voorzieningen op het strand heel belangrijk. De eigenaar van de Citadel kan snel beginnen met de bouw van een nieuw paviljoen als hij een goede vergunningsaanvraag doet. De gemeente wil hem graag helpen met het zo snel en goed mogelijk doorlopen van de procedures.

Er is de afgelopen jaren veel overleg met paviljoenhouders geweest om goede voorzieningen op strand mogelijk te maken. Er is gesproken over het nieuwe bestemmingsplan, de bouwmogelijkheden daarin en de ondersteuning die de gemeente kan bieden. Maar dan moet de ondernemer wel met een duidelijke en complete vergunningaanvraag komen, anders kan en mag de gemeente niets doen. Alle regels met betrekking tot bouwen en ook de voor de provincie Noord-Holland noodzakelijke natuurtoets zijn hierbij meerdere malen besproken.

Als de ondernemer van beachclub Citadel op de oorspronkelijke locatie maximaal 150 m2 aan overdekte bebouwing neer gaat zetten, dan kan de vergunning snel worden verleend, soms al binnen enkele weken. Dit wil de ondernemer echter niet.

Hij wil dichter bij het strand gaan bouwen en tevens groter dan dat het bestemmingsplan toestaat. Vanuit de gemeente is dat geen probleem. Wel moet de aanvraag dan voldoen aan onder andere de Natuurbeschermingswet omdat het strand in een beschermd natuurgebied ligt. Door het door de ondernemer aanleveren van een natuurtoets, kan de provincie Noord-Holland groen licht geven voor deze nieuwe locatie. Dat is verplicht. Zodra de gemeente een complete aanvraag binnen heeft, kan worden gestart met de vergunningverlening. Niet eerder. Dit is geen tegenwerking van de gemeente, zo zit de wet in elkaar. Dat weten alle paviljoenhouders, want hierover is de afgelopen twee jaar regelmatig overleg met hen geweest.

De ondernemer wil afwijken van het bestemmingsplan omdat het Hoogheemraadschap heeft aangegeven dat het paviljoen in 2019 ongeveer 20 meter verplaatst moet worden in verband met nieuwe veiligheidseisen.

Het bestemmingsplan waar de strandpaviljoens in vallen is in oktober 2015 2013 vastgesteld. Het Hoogheemraadschap heeft in het bestemmingsplan de grenzen van de bouwvlakken aangegeven waarbinnen bebouwing mogelijk is. Alle bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan kunnen zonder natuurtoets worden gerealiseerd. Deze natuurtoets is namelijk al gedaan bij het opstellen van het bestemmingsplan.

Echter, vrij snel (in 2014) na de vaststelling van het bestemmingsplan heeft het Hoogheemraadschap een herziening van de zogeheten hoogwaterlijn vastgesteld. Met als gevolg dat het betreffende paviljoen volgens het Hoogheemraadschap in 2019 ongeveer 20 meter verplaatst moet worden. Deze kennis was nog niet bekend toen het bestemmingsplan werd opgesteld. Dat is dus de reden dat de ondernemer graag buiten het bestaande bouwvlak wil gaan bouwen. Dat hij daarvoor een natuurtoets moet aanleveren, was hem, net als alle paviljoenhouders al bekend.

De hoogwaterlijn wordt om de 5 jaar opnieuw vastgelegd om er voor te zorgen dat de waterkering voldoende sterk is om water tegen te houden. Aan de hand van deze hoogwaterlijn bepaalt Hoogheemraadschap het gebied waar eventuele bouwwerken op het strand geplaatst mogen worden. Om die reden verstrekt het Hoogheemraadschap slechts voor 5 jaar (water)vergunningen aan paviljoenhouders.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl