Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 15 april 2015 Project 'Schone en duurzame bladgewassen, nu en in de toekomst' afgerond

Proeftuin Zwaagdijk logoBron: Proeftuin Zwaagdijk - Fa. Pater-Broersen heeft in samenwerking met zes andere slatelers en Proeftuin Zwaagdijk het project 'Schone en duurzame bladgewassen, nu en in de toekomst' formeel afgerond. Het project is voortgekomen uit het project Teelt de Grond Uit en de proefopstelling met telen op water die Fa. Pater-Broersen heeft aangelegd op het eigen bedrijf in 2010. Het doel van het project was deze opstelling zodanig door te ontwikkelen dat de (teelt-)technische en bedrijfseconomische risico's voor verdere opschaling aanvaardbaar waren. Het resultaat wat de projectpartners voor ogen hadden was een hoogwaardig volautomatisch watersysteem wat voldeed aan toekomstige wensen en eisen van afnemers en overheden. Afnemers willen schone en residuvrije producten geteeld onder goede arbeidsomstandigheden en zonder weerstanden uit de maatschappij. Overheden verlangen dat teeltsystemen in de toekomst voldoen aan Europese regelgeving voor de waterkwaliteit.

Het project is gestart op 1 juli 2015 2011 en afgesloten na teeltseizoen 2014. In 2011 is de opstelling opgeschaald van 600 m2 naar 5.400 m2 om een meer praktijkgerichte situatie te creëren (foto 1). Het systeem bestaat uit zes kweekvijvers. Er is gestart met het Dry Hydroponics teeltsysteem. Hetzelfde jaar is een automatische overzetter ontwikkeld voor de teeltpanelen. De teeltpanelen met oogstrijp gewas worden uit het water gelift en in de transportgoot richting de schuur gezet waar de kroppen gesneden en verpakt worden. Verder is een geavanceerde bemestingsunit geïnstalleerd om te kunnen sturen op bemesting in iedere kweekvijver afzonderlijk.

In 2012 en 2013 is getracht de teelt probleemloos te laten verlopen. In samenwerking met Proeftuin Zwaagdijk en toeleveranciers zijn specifieke teeltzaken geoptimaliseerd. Verschillende slarassen zijn getest op geschiktheid voor teelt op water in samenwerking met zaadbedrijven. Ook zijn diverse substraten, teeltmedia en bemestingstrategieën beproefd (foto 2). Verder is, naar aanleiding van uitvalproblemen tijdens de eerste twee weken na planten, een opkweeksysteem ontwikkeld (foto 3). Het nieuwe opkweeksysteem en de kennis uit de proefnemingen zorgden voor een vergelijkbaar product in relatie tot de vollegrondsteelt.

Een groot probleem was de schimmel Microdochium panattonianum, ook wel hagelschotziekte genoemd (foto 4). Na uitgebreid onderzoek kon geconcludeerd worden dat Microdochium panattonianum wordt veroorzaakt door drijvers die geïnfecteerd zijn in combinatie met zware regenval. Bij zware regenval spatten de schimmelsporen op de geïnfecteerde drijver op tegen het gewas en begint de aantasting. Een mogelijke oplossing zou dus het afdekken van het gewas zijn tegen zware regenval en het gebruiken van schone drijvers. In 2014 is daarom besloten een deel van de opstelling te overkappen met een foliekas.

Gedurende het project is middels rondleidingen en open dagen contact gezocht met ketenpartners, afnemers, consumenten, NGO's en overheden (foto 5). De verschillende stakeholders hebben allen een positieve houding ten opzichte van telen op water. In 2011 won Fa. Pater-Broersen zelfs de Nature Counts Award, de duurzaamheidsprijs van The Greenery. Vraagstuk is hoe de toegevoegde waarde van watergeteelde producten in de markt te zetten. Doel is om win-win situaties te creëren met afnemers. Daartoe is Fa. Pater-Broersen in overleg met groentesnijderijen, retail en supermarktketens marktconcepten aan het ontwikkelen.

Al met al voldoet het systeem grotendeels aan toekomstige wensen van afnemers.

De stap naar opschaling is dichtbij gekomen. Fa. Pater-Broersen heeft besloten in 2015 de teelt verder te optimaliseren met de kennis uit het project. De vervolgstap is het verbeteren van de automatisering om de arbeidskosten verder te verlagen. Het bedrijfseconomisch risico zou daarmee aanvaard kunnen worden.

Het project is mede mogelijk gemaakt door: 'Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland'.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl