Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 02 juli 2015 Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland: Ontzie extensieve melkveebedrijven bij extra mestregels

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland maken zich zorgen dat extensieve, grondgebonden melkveebedrijven in west Nederland binnenkort te maken krijgen met onnodige belemmeringen in hun ontwikkeling.

Zij reageren hiermee op plannen van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken om beperkende maatregelen over bijvoorbeeld het aantal dieren of de hoeveelheid geproduceerde mest op te leggen aan melkveehouders. Veel melkveebedrijven in deze drie provincies zijn grondgebonden bedrijven, waarbij het aantal dieren in balans is met de hoeveelheid grond, zodat de geproduceerde mest gebruikt wordt op het bedrijf zelf. Zulke bedrijven moeten hun groeimogelijkheden behouden en geen onredelijke belemmeringen opgelegd krijgen, aldus de drie provincies.

Binnenkort meer mestproductie dan toegestaan

De staatssecretaris overweegt beperkende maatregelen te nemen omdat het ernaar uitziet dat de gehele veehouderij in Nederland, dus inclusief pluimvee- en varkenshouderij, binnenkort het zogenaamde fosfaatplafond overschrijdt. Dat betekent dat de veehouderij meer fosfaat in de mest produceert dan Nederland met de Europese Commissie heeft afgesproken. De groei in mestproductie is vooral veroorzaakt door de groei van de melkveehouderij. Bij voortzetting van die groei zal het plafond worden overschreden.

Lasten eerlijk verdelen

De drie provincies vinden dat de staatssecretaris een logische conclusie trekt uit de recente ontwikkelingen in de melkveehouderij. Haar plannen zijn geen verrassing en de drie provincies hebben hier begrip voor. Ze pleiten echter wel voor een eerlijke en duurzame regeling, waarbij melkveebedrijven die extensief en grondgebonden werken, zoals veel bedrijven in het Groene Hart, worden ontzien. Op die bedrijven is er een evenwicht tussen de hoeveel grond en het aantal dieren: de mest van deze dieren kan geheel op het eigen bedrijf worden uitgereden en behoeft niet te worden afgevoerd en verwerkt. En ze kunnen ook nog groeien voordat dit evenwicht wordt verstoord. De drie provincies vinden het belangrijk dat deze bedrijven hun doorgroeimogelijkheden behouden en daarbij niet de nadelige gevolgen ervaren van de beperkende maatregelen.

Grondgebondenheid meer waarderen

De 3 provincies vinden het eerlijker en redelijker als de lasten van beperkende maatregelen vooral komen te liggen bij de intensieve melkveebedrijven, waar meer koeien worden gehouden dan er grond beschikbaar is. Deze provincies dringen er dan ook bij de staatssecretaris op aan dat zij een systeem voor productiebeperking ontwerpt dat is gekoppeld aan grondgebondenheid, waarmee de extensieve bedrijven worden ontzien.

De "Studie Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland" is te vinden op www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl