Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 21 juli 2015 Schagen: Projectleider voor Werkgeversservicepunt Kop van NH

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - Er wordt een projectleider aangesteld om het Werkgeversservicepunt Kop van NH (Wsp Kop) te versterken en de medewerkers aan te sturen. De persoon komt in dienst van gemeente Den Helder voor het formeel werkgeverschap, maar valt functioneel onder het managementoverleg van de vier gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.

Het werkgeversservicepunt is een zaak van de gemeente sinds de Participatiewet in werking is getreden. Die wet eist een samenhangend geheel van werkgeversdienstverlening en toeleiding naar arbeid. Oftewel: verbinding van werkgevers en (potentiële) werknemers. De vier gemeenten in de Kop werken dus samen in het arbeidsmarktbeleid, met partners als het Uwv, de Sociale werkplaatsbedrijven Noorderkwartier N.V. en de Bolder en het Onderwijsveld (zowel Vo als Mbo) voor de toeleiding naar arbeid van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dankzij de samenwerking kunnen de partners zorgen voor meer duurzame arbeidsparticipatie en voor meer plaatsingsmogelijkheden voor deze mensen.

Het Werkgeversservicepunt benadert op eenduidige en gerichte manier werkgevers, is goed bereikbaar als zij vragen hebben en verleent professionele diensten. Het werkgeversservicepunt zorgt voor een goede match van vraag en aanbod. Het moet groeien naar een vloeiend proces van intake naar uitstroom. Dit staat ook beschreven in de notitie 'Participeren met een beperking'.

De samenwerkende partners in de Kop stemmen de ontwikkeling en uitvoering af met die in de Arbeidsmarktregio Noord-Holland-Noord. Dat gebeurt in het RPA (het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland-Noord). Het RPA is tevens bezig met de inrichting van het Werkbedrijf. Dit is ook wettelijk voorgeschreven en is een afstemmings- en overlegstructuur rond de garantiebanen (quotumregeling).

De projectperiode geldt van 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2015 2017. De kosten van max. Ä 113.000 op jaarbasis worden verdeeld over de vier samenwerkende gemeenten naar rato van inwonersaantal.

De projectleider moet de werkgeversdienstverlening goed in de markt zetten en werkt samen met de partners.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl