Business Nieuws: 15 december 2015 Roadmap moet commerciële zeewierteelt dichterbij brengen

De teelt van zeewier biedt kansen voor groene groei. Noord-Holland kan daarvan profiteren, op voorwaarde dat de verschillende initiatieven op dit gebied beter op elkaar worden afgestemd. Om dat te bereiken is in opdracht van de Energy Board een roadmap opgesteld. Deze roadmap wordt in december 2015 aangeboden aan de provincie Noord-Holland.

De Energy Board is ervan overtuigd dat de teelt van algen en wieren op volle zee (verder aangeduid als biomassateelt op zee) veel potentie heeft. De (bulk)productie van zeewier vindt nu nog voornamelijk in Azië plaats (90 procent). Maar met onze hoogwaardige landbouwkennis en offshore-ervaring moet Noord-Holland zich kunnen ontwikkelen tot een sterke speler.

Algen en wieren zijn belangrijke bronnen van eiwitten, suikers, zetmeel en andere voedingsstoffen. Vooral de winning van eiwitten is vanuit milieuoogpunt interessant. Dit is een gezond alternatief voor soja en dierlijke eiwitten. Het materiaal dat uiteindelijk overblijft, kan als basis (biomassa) dienen voor het opwekken van energie (gas, door vergisting of vergassing).

Proefboerderij

De roadmap die de Energy Board liet opstellen heeft tot doel de verschillende initiatieven te bundelen en beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast is de inzet om eerder te komen tot commerciële toepassingen, zodat marktpartijen sneller bereid zijn te investeren. Dat betekent dat er inspanningen moeten komen om de kostprijs naar beneden te krijgen. Daarvoor is een proefboerderij op volle zee nodig, als logisch vervolg op het zeewiercentrum dat onlangs op Texel in gebruik is genomen. (bron: Energy Board Noord-Holland Noord)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl