Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 28 december 2015 Noord-Holland: Sterkere landbouwbedrijven met handiger kavels

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland stelt € 3.500.000 beschikbaar voor het verbeteren van de kavelstructuur van landbouwbedrijven. De helft van dit bedrag komt van de Europese Unie.

Aandacht voor ruilverkaveling is van belang omdat het aantal kavels per bedrijf en de spreiding ervan is toegenomen. Dat komt doordat landbouwbedrijven agrarische grond hebben gekocht van bedrijven die gestopt zijn. Om de ruilverkaveling makkelijker te maken, kan hier eventueel grond van de provincie Noord-Holland bij worden gebruikt.

Beter werk- en leefklimaat in Noord-Holland

Het verbeteren van de verkavelingsstructuur zorgt voor meer efficiëntie en voor energiebesparing. Door ruilverkaveling vermindert het landbouwverkeer op openbare wegen en neemt de verkeersveiligheid toe. Ook kan het de weidegang van koeien vergemakkelijken. Verder biedt het mogelijkheden voor het aanpassen en de aanleg van wegen en aanpassingen aan het watersysteem. Zo draagt het bij aan een betere concurrentiepositie van Noord-Hollandse bedrijven en aan een duurzamere economie. Daarnaast biedt ruilverkaveling mogelijkheden voor het vergroten van de hoeveelheid natuur in Noord-Holland en voor het voltooien van het Natuurnetwerk Nederland.

Aanvragen

Met de regeling voor de ruilverkaveling kan subsidie worden verstrekt voor de kosten van planvorming, administratieve lasten en voor het verbeteren van de toegankelijkheid, bodemkwaliteit en de waterhuishouding van kavels. Daarnaast is subsidie beschikbaar voor de compensatie van mogelijke negatieve effecten van de verkaveling op de omgeving. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van beplanting of de aanpassing van paden, wegen en waterlopen. De provincie verwacht dat deze compensatiemogelijkheden bijdragen aan draagvlak voor ruilverkaveling in het landelijk gebied bij ondernemers en inwoners.

De regeling is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl