Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 19 februari 2016 Meer werk en een beter leefklimaat in de Kop

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland, de gemeenten en het bedrijfsleven uit de Kop van Noord-Holland hebben € 6 miljoen gereserveerd voor het verbeteren van de leef- en werkomgeving van Noord-Holland Noord.

Gemeenten, ondernemers en natuurorganisaties uit deze regio hebben daar een plan voor gemaakt: 'Kopkracht'. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben dit plan vastgesteld. Naar verwachting kunnen partijen vanaf juli 2016 projecten indienen bij het Ontwikkelingsbedrijf NHN, op basis van het plan.

Het afgelopen jaar hebben gemeenten, organisaties en ondernemers uit Noord-Holland Noord en het Ontwikkelingsbedrijf NHN een gezamenlijke strategie opgesteld met de titel: 'Kopkracht'. Daarmee willen zij de economie en het vestigingsklimaat van Noord-Holland Noord versterken. Gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland: "Noord-Holland Noord heeft veel potentie. Daarom ondersteunt de provincie de aanpak van ondernemers en gemeenten om samen te zorgen voor meer werk en een beter vestigingsklimaat in de Kop van Noord-Holland."

Kopkracht

'Kopkracht' is het motto van het derde programma voor de Kop van Noord-Holland.

De partijen achter het plan gaan organisaties en bedrijven stimuleren tot samenwerking die leidt tot kansrijke projecten. De projecten moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de regionale economie, zoals het bevorderen van toerisme. Ook moeten de projecten leiden tot investeringen in duurzaamheid.

Projecten indienen bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland

Partijen kunnen naar verwachting vanaf juli 2016 projecten indienen bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De plannen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie: de LEADER-groep. Deze commissie gaat de provincie adviseren welke projecten subsidie krijgen.

Plattelandsontwikkelingsprogramma

Kopkracht is opgesteld nadat de provincie partijen uit het landelijk gebied vorig jaar opriep om gezamenlijk met een ontwikkelingsstrategie te komen die gesubsidieerd kan worden uit LEADER. LEADER is een onderdeel van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2015-2020 (POP3), een programma met een focus op innovatie en duurzaamheid. Vanuit dit programma wordt € 1,8 miljoen Europese subsidie beschikbaar gesteld. Het bedrijfsleven financiert Kopkracht met € 2,4 miljoen. De provincie Noord-Holland draagt € 765.000,- bij. Ook de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder, Schagen en Texel dragen samen € 765.000,- bij.

Succesvol voorbeeld: de Helderse Vallei

Het is de derde keer dat vanuit dit programma subsidies beschikbaar komen voor projecten die de Kop van Noord-Holland en Texel versterken. In de afgelopen 14 jaar zijn ruim 100 vernieuwende projecten 'van onderop' uitgevoerd door regionale ondernemers en organisaties. Een succesvol voorbeeld is het recreatiegebied de Helderse Vallei.

Meer informatie

Meer informatie over het indienen van projecten is te vinden bij leaderkvnh.nl.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl