Business Nieuws: 20 mei 2016 College Holland Kroon legt bestemmingsplan het Kippenhok voor aan gemeenteraad

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Al geruime tijd wordt er gewerkt aan de bedrijfsverplaatsing van pluimveebedrijf het Kippenhok in Middenmeer. Om de verplaatsing van Tussenweg 10 naar de Alkmaarseweg nabij nummer 25 mogelijk te maken moet een nieuw bestemmingsplan vastgesteld worden. Het college heeft besloten om het bestemmingsplan voor te leggen aan de gemeenteraad. Naar verwachting wordt dit in mei 2016 behandeld.

Zienswijzen

Onlangs heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Tijdens deze periode hebben wij zienswijzen binnengekregen. De zienswijze hebben geleid tot een aanscherping en actualisering van het bestemmingsplan op bepaalde onderdelen. Een overzicht van de zienswijzen en de reactie van de gemeente hierop vindt u op ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1911.BPLG2009hz0001oud-on01

Als de gemeenteraad instemt met het bestemmingsplan, krijgen de belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend hierover een brief. Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beantwoording van hun zienswijze kunnen tot 6 weken na het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep aantekenen bij de rechtbank.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl