Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 25 mei 2016 Provincie Noord-Holland zoekt pachters - aanmelden van 1 juni tot 1 juli 2016

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland heeft een groot aantal agrarische percelen in eigendom. De provincie wil de percelen die niet direct nodig zijn, voor het jaar 2017 in pacht uit geven aan belangstellenden met het hoofdberoep in de landbouw.

De pachtperiode loopt van 1 november 2016 tot 31 oktober 2016 2017 en wordt afgesloten voor een periode van 1 tot maximaal 4 jaar, afhankelijk van de beschikbaarheid van de grond. Met ingang van het pachtseizoen 2017 zal de provincie daar waar mogelijk al haar agrarische gronden inzetten om doelen op het terrein van natuur, duurzame landbouw en biodiversiteit te realiseren.

De provincie neemt daarom in alle geliberaliseerde pachtcontracten extra voorwaarden op. Binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gelden de voorwaarden dat uitsluitend wordt verpacht als grasland, waarop bemesting niet is toegestaan en niet eerder dan 15 juni 2016 mag worden gemaaid. Daarmee wordt de gewenste verschraling van deze toekomstige natuur in gang gezet en zijn de weidevogels tijdens het broedseizoen beschermd.

Buiten het NNN zet de provincie ook in op het verbeteren van de biodiversiteit en het bevorderen van duurzame landbouw. Daarom geldt dat voor alle gronden een strook van 3 meter bovenop de teeltvrije zone niet mag worden bemest. Voor bouwland, bollengrond en tuingrond geldt de voorwaarde dat de pachter verplicht is een strook van tenminste 3 meter in te zaaien met een inheems bloemrijk kruidenmengsel.

In de weidevogelkerngebieden mag niet voor 15 juni 2016 worden gemaaid. De pachtprijs is gereduceerd afhankelijk van de toegepaste beperking. Per perceel worden kandidaten geselecteerd met de vestiging van hun bedrijf binnen een straal van 5 km afstand.

Bij de selectie van de gegadigden zullen bedrijven die beschikken over erkende duurzaamheidscertificaten. In veel gevallen zal de huidige pachter korter dan 4 jaar hebben gepacht. Indien mogelijk krijgt deze de gelegenheid om de verstreken periode aan te vullen tot maximaal 4 jaar.

Belangstellenden voor deze pachtuitgifte kunnen zich vanaf 1 juni 2016 tot 1 juli 2016 via een belangstellingsregistratie aanmelden op www.noord-holland.nl/verpachting. Meer informatie over de procedure en de criteria zijn hier ook te vinden.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl