Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 15 juni 2016 Werkgevers, onderwijs en overheid vierkant achter Zorgpact

RPA Noord-Holland Noord logoBron: RPA NHN - Alkmaar, 10 juni 2016 - Betere zorg voor iedereen door goed opgeleide en kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Dat is het doel van het regionale Zorgpact, georganiseerd door ZWplus en SIGRA in de regio Noord-Holland Noord. Het Zorgpact is een samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid die al langer bestaat, maar nu in een nieuwe vorm. Elly Konijn, voorzitter RPAnhn en wethouder (D66) van de gemeente Alkmaar: "De kracht van het Zorgpact is dat het de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en werkgevers in zorg en welzijn versterkt rond het opleiden van huidige en toekomstige zorgprofessionals. We verbinden ons aan ambities en concrete acties. Dat betekent dat goed gekwalificeerd en voldoende personeel wordt opgeleid en dat zij doorlopend geschoold worden in het kader van een leven lang leren."

Het Zorgpact is op 9 juni 2016 gesloten voor de regio's Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Werkgevers in zorg en welzijn, onderwijsinstellingen en gemeentes in deze regio's hebben dit pact ondertekend. Het RPAnhn heeft getekend namens de gemeentes in Noord-Holland Noord, het werkgebied van ZWplus.

Wilma Spijkers, adviseur Opleiden en Ontwikkelen van zorgorganisatie Omring: "Wij onderschrijven de ambities en actiepunten uit het Zorgpact. Omring staat vierkant achter het Zorgpact, want we dragen graag bij aan de samenwerking met onderwijsinstanties en de gemeenten, om praktijkgericht onderwijs te vernieuwen."

Werkgevers, onderwijsinstellingen en lokale overheden hebben er gezamenlijk belang bij dat zorgprofessionals optimaal kunnen presteren en beschikken over de juiste vaardigheden en kennis.

Het onderwijs kan zo de veranderende eisen in het curriculum inpassen en samen met werkgevers zorgen voor een blijvend goede aansluiting van beroepsonderwijs en praktijk. De lokale overheden kunnen zo hun taken rond zorg en welzijn van inwoners optimaal uitvoeren.

Regionale ambities en actiesDe initiatiefnemers van het Zorgpact streven onder meer naar een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de sector door de kwaliteit van onderwijs en beroepspraktijkvorming te versterken, de instroom te bevorderen en uitval te beperken. Enkele concrete acties die vanuit het Zorgpact worden opgepakt zijn het opleiden van klassen MBO-V en HBO-V voor ziekenhuis, GGZ, langdurige zorg en wijkzorg. Er worden gecombineerde leerwegen (BOL/BBL en Voltijds/Duaal) opgezet en combinatieklassen worden uitgebreid (o.a. Verzorgende IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg). Daarnaast worden zorgbrede stagepaden georganiseerd. Partijen gaan de doorstroom van VMBO > MBO > HBO > WO stimuleren en verbeteren, evenals de beroepsoriëntatie.

Het volledige Zorgpact, met daarin alle regionale ambities en acties, vindt u op rpa-nhn.nl/brancheservicepuntzorgenwelzijn

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl