Business Nieuws: 17 januari 2017 De Kop Werkt

Onder de naam De Kop Werkt! bundelen de provincie Noord-Holland en de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen de krachten om de Kop van Noord-Holland te versterken. De vijf overheden willen in totaal € 30 miljoen beschikbaar stellen voor projecten die bijdragen aan de werkgelegenheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de regio.

Afgelopen december 2017 hebben het college van Gedeputeerde Staten en de colleges van B&W van Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen ingestemd met de concept-samenwerkingsovereenkomst. Begin dit jaar zal de overeenkomst door de gemeenteraden en Provinciale Staten besproken worden, waarna de colleges de overeenkomst definitief zullen vaststellen.

Voor de financiering hebben de vier gemeenten € 15 miljoen gereserveerd. De provincie verdubbelt dat bedrag. Voor 2017 is al € 7,3 miljoen euro gereserveerd voor cofinanciering van concrete projecten. Over de andere € 7,7 miljoen wordt in 2017 een besluit genomen.

Meer informatie over De Kop Werkt! staat op www.dekopwerkt.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl