Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 26 oktober 2017 Najaarscontrole bloembollentelers in september 2017 van start

HHNK logoBron: HHNK - Voor schoon en gezond oppervlaktewater controleren onze handhavers vanaf half september 2017 tot december 2017 het erf van circa 150 bloembollentelers op de juiste omgang met gewasbeschermingsmiddelen.

Agrarisch ondernemers gaan steeds zorgvuldiger om met gewasbeschermingsmiddelen.

Toch treffen we nog steeds te veel stoffen aan die de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. Vijf van de tien aangetroffen probleemstoffen worden ook gebruikt bij de teelt van bloembollen. Samen met de bloembollentelers willen we ervoor zorgen dat de waterkwaliteit in 2027 aan de Europese normen voldoet, dat wil zeggen dat er geen overschrijding van de milieunorm is.

Controle op erfafspoeling

Tijdens het controlebezoek bespreekt de HHNK-handhaver met de agrarisch ondernemer de risico's op erfafspoeling. Het gaat hierbij om de opslag van bollenkisten op het erf, het behandelen van de bollen voordat ze worden geplant en het transport van de bollen naar het land. Daarnaast wordt de stalling van de spuitmachine na gebruik op het land gecontroleerd.

Uit de controle in 2016 bij 150 bloembollenbedrijven bleek dat 75% hiermee goed omgaat, 25% van de gecontroleerde ondernemers kunnen zich verbeteren op bovenstaande punten. Zo nodig geven de handhavers van het hoogheemraadschap advies en bij overtredingen van de wet treden ze op.

Schoon erf, schone sloot

Onder de naam 'Schoon erf, schone sloot' heeft het hoogheemraadschap samen met de bloembollensector praktische oplossingen bedacht om lozing van het erf via de put naar de sloot te voorkomen. Dit wordt beknopt uitgelegd in onderstaand filmpje.

Schoon oppervlaktewater

Gewasbeschermingsmiddelen die 'ziek en zeer' tegengaan tijdens de teelt van bloembollen bestrijden ook het slootleven en verstoren daarmee de voedselketen.

Het is belangrijk dat ondernemers duurzaam omgaan met gewasbeschermingsmiddelen, zowel voor het milieu als voor hun eigen bedrijfsvoering. In 2018 toetst het Rijk de effectiviteit van de verbetermaatregelen van de sector om afspoeling te voorkomen. Deze uitkomst is van invloed op de strook land langs oppervlaktewater waarop geen gewas mag worden geteeld, en op het al dan niet verbieden van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl