Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie : 20 Februari 2003 Eerste Provinciaal Archeologisch Monument

Het terrein Kronenburg in Castricum is definitief aangewezen als eerste provinciale archeologische monument van Nederland. In het 28 ha. grote terrein bevinden zich unieke resten van bewoning in de bodem uit een groot aantal perioden. In dit terrein mag de bodem niet zonder vergunning door graven, bouwen en ploegen worden verstoord, zodat alle op elkaar liggende bodemlagen intact blijven. Cultuur-gedeputeerde Enno Neef (PvdA) onderhoudt intensief contact met alle eigenaren en gebruikers van het monument, om ervoor te zorgen dat er goede afspraken worden gemaakt over een zorgvuldig beheer van het monument.

Castricum lag vroeger in de monding van een noordelijke tak van de Rijn (het Oer-IJ) en werd door diverse volkeren als strategisch belangrijk beschouwd. Door intensief onderzoek in de onmiddellijke nabijheid van Kronenburg, maar ook van het terrein zelf, weet men dat er diverse inheemse, Friese nederzettingen (van 200 voor Christus tot circa 900 na Christus) aanwezig zijn, maar ook diverse fundamenten van oude gebouwen, kastelen, enzovoorts. Dit deel van Noord-Holland herbergt een schat van nog de nauwelijks onderzochte Friese cultuur, die we alleen kennen van enkele summiere beschrijven van monniken die hier in de achtste eeuw na Christus het Christendom brachten.

Kronenburg is op diverse manieren van enorme waarde voor de cultuurhistorie van Noord-Holland. De statige boerderij markeert het centrum van het voormalige mondingsgebied. De in de grond verborgen nederzettingen en ruÔnes bevatten tal van mysteries die de regio een bijzondere belevingswaarde geven. Tenslotte vormt het gebied een belangrijke ecologische en recreatieve verbindingszone tussen duinen en Alkmaardermeer.

De provincie wil bezien of er in het Oer-IJ gebied nog meer waardevolle terreinen een specifieke bescherming en beheer behoeven. Hiervoor zal het project 'Behoud en beheer archeologische vindplaatsen in het Oer-IJ' gestart worden, waarbij contacten worden gelegd met onder meer gemeenten, boeren en landschapsbeheerders. Hoewel er veel archeologisch waardevolle terreinen zijn zal er naar verwachting maar een relatief beperkt deel van het boerenland in aanmerking komen voor bescherming.

Gedeputeerde Neef zal overigens op donderdagavond 20 februari aanstaande over dit onderwerp spreken op het door de provincie Noord-Holland georganiseerde symposium Oer-IJ. Het symposium vindt plaats in de De Burgerij, Dusseldorperweg 103 in Limmen en vangt aan om 19.00 uur. (bron: prov. nh)

Meer over Cultuur & Evenementen in de regio Kop van Noord-Holland kunt u natuurlijk op de website van de Regio VVV vinden, www.vvvkopvannoordholland.nl.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna