Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie : 26 Mei 2005 Zee van Land feestelijk gepresenteerd

Met de overhandiging door dijkgraaf J.M. de Vries van het eerste exemplaar van het boek 'Zee van Land' aan de Minister van VROM, mevrouw S.M. Dekker, is een eind gekomen aan een traject dat in 2001 werd ingezet. De schrijvers zijn in die tijd er in geslaagd een prachtig, maar vooral ook uiterst informatief boek, samen te stellen.

Landschapsarchitectonische invalshoek

Schouwburg De Vest te Alkmaar was gisteren het decor voor de feestelijke presentatie van het boek. 'Zee van Land' beschrijft de geschiedenis, de drooglegging en de inrichting van de bekendste Hollandse landwinningen in onderlinge samenhang. Nieuw is, dat dit gebeurt vanuit een landschapsarchitectonische invalshoek. 'Zee van Land' geeft nieuwe ontwerpcriteria om hedendaagse en toekomstige vraagstukken op het snijvlak van ruimtelijke ordening en waterbeheer op te lossen. Gastspreker prof.ir D.H. Frieling meende dat 'Zee van Land' een nieuw soort poldergrammatica verwoorde.

Jacob van Ruijsdael

Naast Frieling, die de aanwezigen met de blik van stedebouwkundigen naar een nieuwe inrichting van Nederland liet kijken, sprak dr. P. Biesboer, curator van het Frans Hals Museum te Haarlem. Aan de hand van schilderijen van Jacob van Ruijsdael werd het landschap en bebouwing rond Haarlem in de 17e eeuw nader onder de loep genomen. Vandaag de dag zijn er nog steeds wegen en huizen te bewonderen die destijds door van Ruijsdael op doek werden vereeuwigd.

Nota Ruimte

Minister Dekker, toevallig ook nog een geboren Alkmaarse, zei onder de indruk te zijn van het landschapsarchitectonisch en ruimtelijk onderzoek door de TU Delft, dat is gebruikt als opmaat voor 'Zee van Land'. In haar toespraak ging zij nog nader in op de zopas vastgestelde nieuwe Nota Ruimte en de sterke relatie tussen het nieuw geformuleerde beleid en de bevindingen in 'Zee van Land'. Een wonderschone combinatie die wat haar betreft op grote schaal moet worden benut. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna