Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie : 10 November 2008 Hoogheemraadschap akkoord met jaarrondpaviljoens op het strand

Op 14 oktober †heeft het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap besloten onder welke voorwaarden strandpaviljoens jaarrond mogen blijven staan. Die voorwaarden zijn in ontwerp vastgesteld en komen nu in de inspraak. In januari 2009 worden ze definitief. Jaarrondpaviljoens moeten vanaf oktober 2009 aan deze voorwaarden voldoen. Paviljoens die van de gemeente toestemming hebben om deze winter open te blijven, mogen van het hoogheemraadschap tot oktober 2009 op de huidige locatie blijven staan.

Aangroei duin nodig voor veiligheid

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de duinen. Ten behoeve van de stevigheid van de duinen geldt het zogenaamd "dynamisch kustbeheer". Dat betekent dat de duinen de ruimte moeten krijgen om te aan te groeien. Om die reden moeten strandpaviljoens op een bepaalde afstand van het duin staan. Elke vijf jaar bepaalt het hoogheemraadschap de plaats waar een paviljoen de komende vijf jaar kan staan.

De huidige ontheffingen lopen per 1 januari 2009 af. Die hebben alleen maar betrekking op seizoenspaviljoens. Uit trendberekeningen bleek dat de meeste van die paviljoens zeewaarts moeten worden verplaatst. De nieuwe plaats is dan de plek waar volgens die trendberekeningen over vijf jaar de duinvoet ligt. Er zouden dus nieuwe ontheffingen met nieuwe plaatsaanduidingen moeten komen. De trendberekeningen zijn tijdig uitgevoerd, maar de praktische vertaling op de verschillende stranden blijkt op problemen te stuiten. De betrokken gemeenten hebben gevraagd om maatwerk. Dat vereist nader overleg en afstemming.

Er wordt naar gestreefd aan gemeenten en paviljoenhouders eind 2008 duidelijkheid te geven over de nieuwe plaatsaanduidingen. Het hoogheemraadschap verlengt de vergunning aan de gemeenten om die reden met één jaar. Dat betekent dat de seizoenspaviljoens vanaf maart 2010 op de nieuwe locatie moeten staan.

Extra voorwaarden voor jaarrondpaviljoens

Omdat met name in de winter achter vaste objecten zoals paviljoens schade aan het duin kan ontstaan door zogenaamde winderosie, gelden voor standpaviljoens die het hele jaar op het strand willen blijven staan, andere regels dan voor seizoenspaviljoens. In het bijzonder een bepaalde minimumafstand uit de duinvoet, een maximale breedte en een zekere tussenruimte.

Deze voorwaarden zijn op 14 oktober 2008 †door het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap in ontwerp vastgesteld en komen nu in de inspraak. Het hoogheemraadschap zal hiertoe samen met provincie en gemeenten bijeenkomsten organiseren voor de strandpaviljoenhouders. Gemeenten en provincie stellen immers ook eisen aan jaarrond strandpaviljoens; het hoogheemraadschap bepaalt alleen de plaats ten opzichte van het duin.

Strandpaviljoens komende winter

Enkele gemeenten hebben te kennen hebben gegeven al met ingang van de winter 2008-2009 jaarrondexploitatie te willen toestaan. Die paviljoens mogen van het hoogheemraadschap †de komende winter op de huidige locaties blijven staan, omdat de voorwaarden voor de plaats van jaarrondpaviljoens nog in de inspraak komen. Eind januari 2009 neemt het hoogheemraadschap een definitieve beslissing over die voorwaarden. Dan wordt bekend op welke locatie jaarrondpaviljoens vanaf oktober 2009 moeten staan. Overigens zullen jaarrondpaviljoens ook moeten voldoen aan eisen op gebieden waar gemeente en provincie verantwoordelijk voor zijn. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna