Cultuur, Sport & Recreatie: 11 april 2013 Bibliotheek blijft voor iedereen in Hollands Kroon

KopGroep Bibliotheken logo KopGroep Bibliotheken en gemeente Hollands Kroon hebben op vrijdag 5 april 2013 een verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor KopGroep Bibliotheken om het bibliotheekwerk in de gemeente voort te zetten. De uitkomsten hiervan zijn positief.

Zowel KopGroep Bibliotheken als Hollands Kroon vinden dat met de gevonden oplossingen er een bibliotheekvoorziening in Hollands Kroon blijft bestaan die voor alle inwoners toegankelijk is. De nieuwe voorzieningen zullen binnen nu en twee jaar worden ingevoegd.

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft in 2012 besloten dat het bibliotheekbudget in de komende jaren zal worden afgebouwd naar € 520.000 in 2015. Daarom is voortzetten van het huidige bibliotheekwerk in de gemeente niet haalbaar. In de sessie van afgelopen vrijdag is gezocht naar mogelijkheden om binnen dit budget een bibliotheekvoorziening overeind te houden. De uitkomsten van deze sessie zorgen ervoor dat het bibliotheeknetwerk in Hollands Kroon er in de toekomst als volgt uit gaat zien:

Jeugdbus

Voor de jeugd van 0-12 jaar komt er in 2013 er een speciale jeugdbus. Deze bus gaat vrijwel naar alle basisscholen in de gemeente. Kinderen kunnen in de jeugdbus boeken lenen en die mee naar huis nemen. De scholen kunnen voor hun lessen ook gebruik maken van de collectie in de jeugdbus. Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek, ook kinderen niet op die school zitten. De jeugdbus heeft een extra etage waar de leesbevorderingsprogramma's van de bibliotheek kunnen worden uitgevoerd. En daarnaast zijn er iPad's en andere moderne apparatuur aanwezig voor mediawijze lessen.

Plug-in

In de vier grootste kernen van Hollands Kroon zullen in plaats van de huidige bibliotheken zogenoemde 'Plug-in bibliotheken' worden gerealiseerd. Dit zijn kleine bibliotheken die voor het grootste deel van de tijd onbemand zijn. Op vaste tijden zullen er bibliotheekmedewerkers zijn om het publiek te helpen. Het voordeel van dit bibliotheektype is dat het aantal openingsuren heel ruim kan zijn. Van 's ochtends tot 's avonds. De bezoekers voeren zelf de inname- en uitleenregistratie uit. Via de telefoon kan men contact zoeken met een bibliotheekmedewerker in Den Helder. Naast de collectie boeken zijn er ook digitale voorzieningen aanwezig waar de bezoeker gebruik van kan maken en kan door middel van een iPad de catalogus geraadpleegd worden. Ook komt er in de Plug-in bibliotheken een groot beeldscherm waarop de nieuwe boeken worden gepresenteerd die ook direct op het scherm kunnen worden gereserveerd. Op de website van KopGroep Bibliotheken is meer informatie over de plug-in bibliotheek te vinden (www.kopgroepbibliotheken.nl).

Inlever- en afhaalpunten

Daarnaast komen er zogenoemde inlever- en afhaalpunten op verschillende plaatsen in de gemeente. Daar kunnen de boeken en andere materialen worden afgehaald of ingeleverd die door de leners online bij de bibliotheek zijn besteld. Bij het reserveren of aanvragen van boeken kan de lener zelf aanvinken op welke locatie hij/zij het boek wil afhalen. De locaties van deze punten worden nog nader bepaald.

Boekendienst aan huis

Voor de aan huis gebonden senioren blijft de zogenoemde boekendienst aan huis bestaan. Vrijwilligers brengen en halen boeken voor (oudere) mensen die aan huis gebonden zijn. (Bron: Gemeente Hollands Kroon)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

VVV Kop van Noord-Holland
Strand, zee, dijken, polders, duinen, natuur-gebieden, bollenland en kleine pittoreske dorpen vvvkopvannoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Vakantiewoningen
Ga er eens lekker tussen uit, boek een vakantie-bungalow in de Kop van Noord-Holland vvvkopvannoordholland.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna