Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie: 16 januari 2014 Provincie Noord-Holland evalueert cultuurbeleid

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben twee evaluaties vastgesteld over het provinciaal cultuurbeleid. Hieruit blijkt dat de subsidies voor restauratie van monumenten effectief zijn en een belangrijke functie vervullen voor het behoud van erfgoed binnen Noord-Holland. De aansturing van de Cultuurcompagnie door de provincie moet echter verbeterd worden. Daarvoor zal de provincie in de komende periode de gedane aanbevelingen uitvoeren: doelen worden concreter gesteld, beleid wordt scherper en eenduidiger verwoord en de verantwoording van de subsidieontvanger wordt inzichtelijker.

cultuurbeleid Noord Holland 2013

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de eerste onderzoeken binnen het Evaluatiekader subsidies, waarbij de doeltreffendheid van provinciale subsidies wordt bekeken. Bij deze twee onderzoeken zijn de belangrijkste onderdelen van het cultuurbeleid 2009-2012 uitgebreid getoetst: de drie provinciale regelingen voor restauratie van monumenten en de subsidie aan de Cultuurcompagnie zijn hierbij onder de loep genomen.

Aannemelijk

Voor het onderzoek naar de subsidie aan de Cultuurcompagnie zijn twaalf projecten nader bekeken. In grote lijnen is aannemelijk dat het beleid werkt, maar van vijf projecten kan echter niet expliciet worden gesteld in welke mate ze hebben bijgedragen aan het provinciale cultuurbeleid. De twee projecten waarvan de effectiviteit niet aannemelijk is, zijn inmiddels beëindigd. De aanbevelingen die de onderzoekers doen, neemt de provincie over en een aantal zijn reeds verwerkt in het huidige cultuurbeleid. De provincie zal in de komende periode scherper sturen op de subsidierelatie met Cultuurcompagnie en het explicieter maken van het eigen beleid.

De komende periode zal een groot aantal subsidies van de provincie onderzocht worden op doeltreffendheid. De rapportages vindt u als download op www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

VVV Top van Noord-Holland
Strand, zee, dijken, polders, duinen, natuur-gebieden, bollenland en kleine pittoreske dorpen vvvtopvanholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Vakantiewoningen
Ga er eens lekker tussen uit, boek een vakantie-bungalow in de Kop van Noord-Holland vvvtopvanholland.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna