Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie: 30 januari 2014 Noord-Holland: Ontwerpbesluit zwemlocaties oppervlaktewater 2014 ter inzage

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Jaarlijks voor aanvang van het zwemseizoen wijst de provincie zwemplekken in oppervlaktewater aan op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 28 januari 2014 het ontwerpbesluit genomen voor het zwemseizoen 2014 om vijfentwintig nieuwe zwemplekken aan te wijzen en hieraan de functie zwemwater toe te kennen en daarnaast bij vier andere zwemplekken de functie zwemwater in te trekken. GS is het bevoegd gezag voor het toekennen van de zwemfunctie voor binnenwateren op grond van artikel 4.12 lid 3 van het Waterbesluit. Voor de Rijkswateren heeft Rijkswaterstaat de zwemfunctie toegekend.

Dit ontwerpbesluit ligt ter inzage van 31 januari 2014 tot en met 14 maart 2014.

Ook de ontwerplijst met provinciale zwemplekken ligt gedurende deze periode ter inzage.

De lijst kent de volgende wijzigingen ten opzichte van 2013:

Nieuwe officiële zwemplekken zijn:

 1. Varkensbaai, Sloterplas (Amsterdam)
 2. Vooroever/Vlietsingel, Strand (Medemblik)
 3. Havenstrandje Marken (Waterland)
 4. Strandslag Donkere Duinen (Hengstenpad) (Den Helder)
 5. Strandslag Duinoord (Den Helder)
 6. Strandslag Falga (Den Helder)
 7. Strandslag Drooghe Weert (Den Helder)
 8. Julianadorp, de Zandloper (Den Helder)
 9. Strandslag 9, Voordijk (Schagen)
 10. Strandslag 10, Abbestee (Schagen)
 11. Strandslag 11, Seinpost (Schagen)
 12. Strandslag 12, Dorpsplein (Schagen)
 13. Strandslag 13, Kieftenglop (Schagen)
 14. Strandslag 16, Petten Korfwater (Schagen)
 15. Strandslag 17, Petten Hondsbossche Zeewering (Schagen)
 16. Hagen aan Zee, strandslag 20 (Bergen)
 17. Schoorl aan Zee Noord, strandslag 21 (Bergen)
 18. Schoorl aan Zee Zuid, strandslag 22 (Bergen)
 19. Bergen aan Zee, Burgermeesterpaadje , strandslag 28 (Bergen)
 20. Middenweg, Egmond binnen, strandslag 35 (Bergen)
 21. De Noordpier (Velsen)
 22. Castricum aan Zee, Bad Noord, strandslag 37 (Castricum)
 23. Castricum aan Zee, Stille Strand, strandslag 39 (Castricum)
 24. Bloemendaal aan Zee, afgang Kattendeel (Bloemendaal)
 25. Bloemendaal aan Zee, afgang Duin en Kruidberg (Bloemendaal)

Af te voeren officiële zwemplekken zijn:

 1. Sloterparkbad, Sloterplas (Amsterdam)
 2. Klaas Dobbers Droogte ('t Twiske te Oostzaan)
 3. Callantsoog (Schagen)
 4. Petten (Schagen)

Motivatie voor afvoeren

Ad 1. Sloterparkbad, Sloterplas (Amsterdam): Het water van het Sloterparkbad is zeer blauwalggevoelig. Daardoor is de zwemplek vaak dicht. De kosten van het in stand houden van deze plek en investeringen voor het verbeteren van de waterkwaliteit wegen slecht op tegen de baten. In de Varkensbaai komt minder vaak blauwalg voor. Daarom is deze locatie toegevoegd en behoudt de Sloterplas een zwemplek.

Ad 2. Klaas Dobbers Droogte ('t Twiske te Oostzaan): Uit tellingen blijkt dat er weinig mensen zwemmen op de locatie Klaas Dobbers Droogte. Daarom is in overleg met de locatiehouder en de waterbeheerder besloten deze locatie af te voeren. In de nabije omgeving kan gezwommen worden in recreatiegebied 't Twiske.

Ad 3 en 4. Callantsoog en Petten (gemeente Schagen): deze locaties worden opgeknipt in meerdere losse zwemplekken allen met eigen strandopgang.

Inspraak

De toekenning van de functie zwemwater en de ontwerplijst van zwemplekken in oppervlaktewater 2014 liggen van 31 januari 2014 tot en met 14 maart 2014 ter inzage. U kunt de stukken tijdens kantooruren inzien in het provinciekantoor van Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 te Haarlem, en op de provinciale website http://www.noord-holland.nl Ingezetenen van de provincie Noord-Holland en overige belanghebbenden kunnen tot en met 14 maart 2013 schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. De reactie dient u, onder vermelding van nummer 295917, te zenden aan:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
T.a.v. Rowena Kuijper
Postbus 3007
2001 DA Haarlem.

Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken, dient u dat uiterlijk 14 maart 2014 te melden aan Rowena Kuijper (023 514 4272).

Inlichtingen:

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Water, Rowena Kuijper, e-mailadres: , telefoon: 023 514 4272.

Het Ontwerp-besluit, de Lijst met zwemlocaties en Kaart zwemlocaties zijn te vinden op www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

VVV Top van Noord-Holland
Strand, zee, dijken, polders, duinen, natuur-gebieden, bollenland en kleine pittoreske dorpen vvvtopvanholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Vakantiewoningen
Ga er eens lekker tussen uit, boek een vakantie-bungalow in de Kop van Noord-Holland vvvtopvanholland.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna