Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie: 17 maart 2014 Landschap Noord-Holland: Natuurontwikkeling bij Lage Oude Veer (Anna Paulowna)

Door verschillende partijen is verontrust gereageerd op de plannen die wij hebben voor natuurontwikkeling langs het Lage Oude Veer, vlakbij het Amstelmeer. Ons plan komt voort uit de wens van overheden en natuurorganisaties om de Ecologische hoofdstructuur af te maken en om de natuur in de Waddenzee te versterken.

Landschap Noord-Holland had hiervoor ideeën en was daarover in 2013 in gesprek met de agrariërs van de LTO, gemeenten, HHNK etc. Bij de gesprekken bleek onder andere dat de LTO zich zorgen maakt over ganzenoverlast, distels en planologische schaduwwerking vanuit het nieuwe natuurgebied.

Stroomversnelling

Het idee was dit plan verder te ontwikkelen en de gebiedspartijen daarbij te betrekken. Dat voornemen is er nog steeds, maar toen kwam er plots de mogelijkheid om al in 2013 een aanvraag in te dienen. Dit was Landschap Noord-Holland nog niet van plan, maar het bood wel een kans om het geld voor de aankoop en inrichting te verwerven. We zijn toen versneld aan de slag gegaan en hebben een globaal schetsplan ontwikkeld voor de percelen die wij mogelijk in eigendom kunnen krijgen langs het Lage Oude Veer. Wij hebben dit globale plan uit tijdgebrek zelf moeten voorbereiden zonder overleg met andere betrokkenen.

Door deze snelle actie is het wel gelukt, het geld van het Waddenfonds te reserveren. Overigens is er nog alle inbreng mogelijk bij de vertaling van het schetsplan naar het definitieve plan.

Welke natuur komt er?

Bij de globale inrichtingsschets hebben wij al zoveel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen en aandachtspunten vanuit de gebiedspartijen, zoals LTO en de gemeente. We zien mogelijkheden om bijzondere natuurwaarden te ontwikkelen op de oevers van het Lage Oude Veer. Belangrijk doel is er een plaats te maken waar vogels uit de Waddenzee naar toe kunnen bij hoogwater. Zo’n hoogwatervluchtplaats moet rustig zijn. Het kunnen korte droge graslanden zijn, maar beter is nog natte en slikachtige situaties waar de vogels ook voedsel kunnen zoeken. De inrichting van het gebied gaat gepaard met herstel van de oorspronkelijke morfologie en het ontwikkelen van nieuwe recreatiemogelijkheden.

Of het een zilt gebied wordt is zeer de vraag, dat is afhankelijk van hoe diep ontgraven wordt. Het grondwater is namelijk brak. Overigens gaat het om grond met matige agrarische kwaliteiten die al jaren te koop staat.

En hoe nu verder?

In overleg met de gemeente Hollands Kroon, de LTO en andere partijen, gaan we het plan verder verbeteren. Er volgen nog heel veel stappen voordat het plan gerealiseerd kan worden. Uiteindelijke doel is dat alle inwoners van de Noordkop een interessant nieuw wandelgebied krijgen waar de natuur kan floreren.

Landschap Noord-Holland staat open voor vragen en opmerkingen. Neem contact op met projectleider Els Zwartendijk, 088-0064455. (bron: Landschap Noord-Holland)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

VVV Top van Noord-Holland
Strand, zee, dijken, polders, duinen, natuur-gebieden, bollenland en kleine pittoreske dorpen vvvtopvanholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Vakantiewoningen
Ga er eens lekker tussen uit, boek een vakantie-bungalow in de Kop van Noord-Holland vvvtopvanholland.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna