Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie: 04 april 2014 Sportservice NH draagt bij aan vergroting maatschappelijke waarde sport

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland verleent sinds 2011 jaarlijks 150.000 euro subsidie aan Sportservice Noord-Holland (SSNH). De provincie heeft een evaluatie laten doen naar de doelmatige besteding van die subsidie. Uit de evaluatie blijkt dat de inspanningen van SSNH bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke waarde van sport en dat gemeenten vaak gebruik maken van de kennis die bij SSNH aanwezig is.

De provincie en Sportservice Noord-Holland maken jaarlijks afspraken over de activiteiten die met de subsidie worden uitgevoerd. Deze activiteiten richten zich voornamelijk op het verzamelen en delen van kennis. Om de activiteiten in de toekomst nog beter te kunnen monitoren is een evaluatie gedaan die onder meer als nulmeting dient voor volgende evaluaties.

Sportservice volgt de landelijke en provinciale ontwikkelingen op sportgebied en vertaalt deze door naar projecten die interessant zijn voor gemeenten. Gemeenten kunnen bij sportservice ook advies vragen over de coördinatie en uitvoering van sportprojecten.

Kennisoverdracht belangrijk

Gedeputeerde Elvira Sweet: "De kennisoverdracht is belangrijk. Sport draagt niet alleen bij aan een goede gezondheid maar vervult ook een belangrijke sociale functie. De provincie ziet dan ook kansen voor gemeenten om met sport op een creatieve manier vorm te geven aan de Wmo en transities in het sociaal domein. Het uitgangspunt van de Wmo en de transities is immers dat mensen zo goed mogelijk kunnen participeren en gebruik maken van hun eigen kracht."

Koppelen Wmo en sport belangrijk of Sport ondersteunend aan Wmo

Participeren kan door mee te doen met sport of actief te zijn als vrijwilliger bij sportverenigingen of sportactiviteiten. Tevens biedt sport kansen om de zelfredzaamheid van mensen met een beperking te vergroten. Gedeputeerde Sweet: "Het is van belang dat beleidsmakers- en bestuurders doordrongen raken van de belangrijke meerwaarde van sport en dat de Wmo ambtenaar en sportambtenaar elkaar weten te vinden. Daarom zetten de provincie, SSNH en het Kenniscentrum WMO en Wonen zich het komend jaar in om de kennisfunctie van SSNH nog breder bekend te maken."

Ook het project 'Naar een netwerkaanpak Wmo en sport' draagt daar aan bij. Het doel van dit project is dan ook het stimuleren van gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties in de Provincie Noord-Holland om binnen het sociale domein de meerwaarde van sport beter en breder te benutten voor kwetsbare Wmo-doelgroepen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

VVV Top van Noord-Holland
Strand, zee, dijken, polders, duinen, natuur-gebieden, bollenland en kleine pittoreske dorpen vvvtopvanholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Vakantiewoningen
Ga er eens lekker tussen uit, boek een vakantie-bungalow in de Kop van Noord-Holland vvvtopvanholland.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna