Cultuur, Sport & Recreatie: 22 april 2014 Hollands Kroon in gesprek over durfsportlocatie

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - In opdracht van het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon heeft Noord-Hollandse Motorsport Federatie (NHMF) de mogelijkheden in beeld gebracht om, binnen de door de gemeenteraad gestelde randvoorwaarden, een permanent durfsportcentrum langs de N242 tussen Winkel en Middenmeer te realiseren.

De NHMF heeft de mogelijkheden inmiddels geschetst en gepresenteerd aan de portefeuillehouder. Nu wil het college in gesprek met belanghebbenden, om hun ideeën en wensen te verzamelen. Zodra er een nieuw college is gevormd zal in overleg met de wethouder een datum en plaats worden ingepland. De ideeën kan de motorsportfederatie meenemen in haar haalbaarheidsonderzoek in de vorm van een businesscase. Aan de hand van die businesscase kan het college dan beoordelen of het zinvol is dat de Noord-Hollandse Motorsport Federatie voor eigen risico en rekening de aanvragen en onderzoeken die nodig zijn, gaat voorbereiden.

Achtergrond

Afgelopen jaar vroeg de provincie Noord-Holland de gemeente op zoek te gaan naar mogelijkheden voor een permanente locatie voor motorsportactiviteiten binnen de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders gaf toen aan open te staan om - samen met de provincie en de Noord-Hollandse Motorsport Federatie - de mogelijkheden te verkennen om tot een goede oplossing te komen voor een geschikte motorsportlocatie binnen Hollands Kroon. Op 19 december 2013 sprak de gemeenteraad van Hollands Kroon de bereidheid uit om een permanent motorsportterrein in de gemeente planologisch mogelijk te maken. Daarbij stelde de raad een aantal randvoorwaarden, waaronder een 50 dB(A)-geluidsgrens, de openingstijden en het leveren van een maximale inspanning om tot een durfsportcentrum te komen. Het college had eerder al aangegeven dat de zogenoemde NC10-locatie daarbij als voorkeurslocatie geldt; het gebied op de hoek van de Alkmaarseweg (N242) en de Groetweg (nabij het Groetkanaal) ten zuidwesten van Middenmeer.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

VVV Kop van Noord-Holland
Strand, zee, dijken, polders, duinen, natuur-gebieden, bollenland en kleine pittoreske dorpen vvvkopvannoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Vakantiewoningen
Ga er eens lekker tussen uit, boek een vakantie-bungalow in de Kop van Noord-Holland vvvkopvannoordholland.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna