Cultuur, Sport & Recreatie: 11 juni 2014 Werkatelier Integrale Dijkzones: veel steun recreatiekansen Waddendijken

Het Programma naar een Rijke Waddenzee kijkt tevreden terug op de Dag van de Dijkzone. Het symposium werd op 21 mei 2014 georganiseerd in Lauwersoog in samenwerking met het Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het doel van de dag was om te bespreken op het gebied van natuur, veiligheid, recreatie en beleving rondom de Waddenzeedijken. Zo'n 70 personen van ondermeer provincies, waterschappen, gemeenten, natuurbeschermers en onderzoekers waren aanwezig.

Naast de presentatie van de kansenkaart voor natuur langs de Waddendijken (binnen- en buitendijks) werd besproken welke projecten als pilot mogelijk in aanmerking komen voor de Projectoverstijgende Verkenningen van de waterschappen in Groningen en Friesland.

Steun voor multifunctionele dijk

Uit de slotinventarisatie bleek dat er veel steun was om dijken mulifunctioneler in te richten om de Waddendijk beter beleefbaar te maken. Naast het verbeteren van de bereikbaarheid is er ook een belangrijke rol weggelegd voor kwelders. Ze dienen als golfbreker en versterken de natuurwaarde van het gebied. Opgebaggerd slib van vaargeulen kan hiervoor gebruikt worden. Uiteraard ligt de prioriteit bij kustbescherming.

Meer informatie (verslag, presentaties) op www.rijkewaddenzee.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

VVV Kop van Noord-Holland
Strand, zee, dijken, polders, duinen, natuur-gebieden, bollenland en kleine pittoreske dorpen vvvkopvannoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Vakantiewoningen
Ga er eens lekker tussen uit, boek een vakantie-bungalow in de Kop van Noord-Holland vvvkopvannoordholland.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna