Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie: 17 december 2014 Leisure Board congres: Samenwerking - vermenigvuldigen door te delen

Hoofdpunten van het Leisure Board congres gehouden op woensdag 10 december 2014

15.30 - 16.00 uur Inloop

Het was een vreemd aanblik: bezoekers van het congres van Leisure Board kregen bij binnenkomst niet zoals gewoonlijk een naambadge uitgereikt maar een heus kokschort met daarop een nummer en hun voornaam. Verbaasde gezichten, gefronste wenkbrauwen, lacherige opmerkingen. Wat was hier aan de hand? Het mysterie zou na het officiële gedeelte van het congres worden onthuld.

16.00 - 16.05 uur Welkom door dagvoorzitter

Het congres werd geopend door dagvoorzitter Ron Wolters die in zijn toespraak refereerde aan de transitie die Leisure Board met van ingang van 1 januari 2015 gaat maken. 'In de pers heeft gestaan dat Leisure Board een stille dood is gestorven. Maar als ik vandaag kijk naar het aantal bezoekers, lijkt het tegendeel eerder het geval. Of is het zo dat als de stekker eruit getrokken is, jullie opeens massaal aanwezig zijn?' Vervolgens gaf Wolters het woord aan gedeputeerde Jan van Run die een nadere toelichting gaf op de laatste stand van zaken.

16.05 - 16.30 uur Toespraak voorzitter Leisure Board

De vrijetijdssector is een van de vijf sterke pijlers onder de economie van Noord-Holland. Door diverse partijen werd onderkend dat er binnen de sector sprake was van veel versnippering en onvoldoende samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij het toerisme. Om de knelpunten aan te pakken die de ontwikkeling van de sector belemmeren werd besloten tot oprichting van Leisure Board. Die knelpunten lagen voornamelijk bij de ruimtebehoefte van de sector en de toeristische positionering van het hele gebied. Doelstellingen werden geformuleerd met daaraan gekoppeld een aantal concrete uitvoeringsacties.

Deze werden door de uitvoeringsorganisaties en overheden opgepakt aangezien de board niet als uitvoeringsorgaan in het leven was geroepen.

Terugblik

Wat is er de afgelopen twee jaar gebeurd. De acties met betrekking tot ruimtelijke randvoorwaarden voor de sector zijn door het Ontwikkelingsbedrijf NHN, provincie NH en gemeenten opgepakt. De toeristische positionering is door het bedrijfsleven concreet gemaakt door een destinatiemarketing strategie (DMS) te ontwikkelen. En die destinatie (toeristische bestemming) is grofweg Noord-Holland boven het Noordzeekanaal met als werktitel 'Holland boven Amsterdam'. Want om een destinatiemarketing uit te voren moet er voldoende aantrekkelijk en gevarieerd aanbod zijn en genoeg budgetten gestapeld worden om op dat niveau de juiste slagkracht te creëren. Er zijn genoeg bestaande organisaties die de DMS kunnen uitvoeren maar er moet wel een efficiënte coördinatie zijn om de beoogde resultaten te behalen. Dat noemen we een destinatiemarketing organisatie (DMO). Om dit allemaal te realiseren hebben overheden en brancheorganisaties zoals de Koninklijke Horeca Nederland afdeling NH budget beschikbaar gesteld.

Vooruitblik

Er wordt aan twee kanten gewerkt aan het realiseren van een efficiënte destinatiemarketing uitvoering. Door een kwartiermaker aan te stellen die de coördinatie van de uitvoering gaat organiseren. Denk daarbij aan de rol en taak benoemen, structurele financiering regelen, duidelijke afspraken maken met diverse direct betrokken partijen en vooral de samenwerking en verbinding met de subregionale partners zoals citymarketingorganisaties. Aan de andere kant gaan de bestaande uitvoeringsorganisaties op het gebied van marketing en promotie direct aan de slag om Holland boven Amsterdam te laden. Met acties zoals de vakantiebeurs, incentives voor touroperators, een landingspage voor Holland boven Amsterdam, genereren van publiciteit, de destinatie prominent zichtbaar maken via een on- en offline platform voor fietsers en wandelaars. De voorbeelden van deze snelle acties of quick wins worden ook ontwikkeld met en door het toeristisch bedrijfsleven. 'We hebben er toen nog eens goed naar gekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat we ons werk als board eigenlijk gedaan hadden', vervolgde Jan van Run zijn toespraak. 'De tijd van praten was noodzakelijk maar nu is het tijd voor doen.' Dus wordt de board opgeheven maar de leden van de board blijven betrokken bij de uitvoering van de speerpunten. En zij blijven elkaar ook spreken binnen het kennisnetwerk dat vanaf volgend jaar actief is. 'Het allerbelangrijkste is dat ondernemers in de sector het belang van samenwerking en gezamenlijk optrekken inzien. Ook zij moeten investeren waarbij, het is nooit anders geweest, de kosten voor de baat uitgaan' benadrukt van Run. Hij sluit af met een dankwoord aan de Rabobanken in Noord-Holland Noord die een bijdrage hebben geleverd aan de Leisure Board en mede het congres mogelijk hebben gemaakt.

16.30 - 17.00 uur Presentatie Jorus Everaerd

In vliegende vaart nam Jorus Everaerd zijn gehoor mee in de onvoorstelbaar snelgroeiende wereld van de technologie. Als voorbeeld daarvan noemt hij onder meer de huidige smart phone die een miljoen keer krachtiger is dan de computer die in 1969 de eerste mensen op de maan zette. Een ander voorbeeld is de app Sleep Cycle die het slaapritme meet en mensen pas wekt als ze licht slapen en daardoor niet humeurig wakker worden. De Wet van Moore stelde in 1965 al dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling door de technologische vooruitgang elke twee jaar verdubbelt. Verdubbeling betekent een exponentiele toename die in het begin heel langzaam is, maar op een gegeven moment explosief wordt. In dat stadium zijn de gevolgen vaak disruptief en voldoen ze niet meer aan de verwachtingen van mensen. 'Denk daarbij aan Kodak dat volledig ten onder ging aan het succes van de digitale camera's en Instagram', zegt Everaerd, trendwatcher en consultant . Of de hotelbranche die te lijden heeft omdat steeds meer toeristen kiezen voor ovenachtingen via Airbnb. Verhuur van speelfilms door ketens als Videoland hebben het af moeten leggen tegen Netflix. Het is opeens een andere wereld geworden. Was het internet eerst ons collectieve geheugen, het is nu ons collectieve zenuwstelsel dat dagelijks door vijf miljard apparaten wordt gevoed. Dat biedt nieuwe mogelijkheden met grote gevolgen. In de toekomst hebben we thuis allemaal een 3D-printer. Een koffiemok kopen we niet meer in de winkel maar we zoeken een favoriet model uit op internet. Vervolgens printen we dat thuis: er hoeft in China geen koffiemok meer te worden geproduceerd, er hoeft geen vrachtschip meer te varen en de winkel met servies verdwijnt. Of neem de slimme bril van Google Glass: als mijn cv-ketel stuk is, download ik de handleiding op mijn bril en ik zie hoe ik het apparaat uit elkaar moet halen.

Het defecte onderdeel vervang ik door een nieuw exemplaar uit mijn 3D-printer.

Een monteur wordt overbodig, het onderdeel hoeft niet meer te worden geproduceerd, verscheept en op voorraad gehouden.' Conclusie is dat de wereld in zo'n rap tempo verandert door de snelle technologische ontwikkelingen dat we niet meer stil kunnen blijven zitten of denken dat huidige verdienmodellen in stand gehouden kunnen worden.

17.15 - 17.45 uur Presentatie Annemarie Kuijer

Binnen de sector Toerisme & Recreatie staan de bestedingen onder druk. De consument is trendgevoelig en op zoek naar een maximale beleving waarbij hij stuurt op korting. Daar tegenover staat een toename van het aanbod tegen de conjunctuur in, vervaging binnen de sector en transparantie door reviews op internet. 'Klanten willen een 4-sterren ervaring tegen een 3-sterren prijs', betoogt Annemarie Kuijer, sectormanager bij de Rabobank. 'Ondernemers moeten zich bewust zijn van deze ontwikkelingen en daar actief op inspelen. Richt je daarbij op de vraag en niet op je eigen aanbod: unique buying points in plaats van unique selling points. Vaak kan een ondernemer dat niet alleen en is samenwerking een goede aanpak om tot vernieuwende ideeën te komen. Een mooi voorbeeld daarvan is de Museumkaart waarmee de bezoeker voor een vast bedrag per jaar in alle Nederlandse musea terecht kan. Of kijk naar de Zeelandpas: voor een paar euro heb je een prachtig overzicht van alle horeca en recreatie in de provincie. Dichterbij noemde Annemarie de website van de Compagnieshaven Enkhuizen waarop een aantal

ondernemingen de krachten heeft gebundeld: de bezoeker vindt daar alle relevante informatie over ligplaatsen, winterstallingen reparatie en nog veel meer. Er zijn talloze voorbeelden van samenwerkingsverbanden die voor alle partijen succesvol uitpakten. Samen kun je ook beter anticiperen op de veranderende vraag uit de markt. Want steeds vaker blijkt dat niet de sterkste bedrijven overleven, maar juist de bedrijven die zich het beste kunnen aanpassen.'

17.45 - 18.15 uur een weergave van enkele interviews met ondernemers over samenwerken

Wijnand Verkaik is actief bij het Kaasdragersgilde in Alkmaar en verbaasde zich over het feit dat de bestaande kaasmarkten in Nederland niet samenwerken om de internationale markt te bewerken. Kaas is toch een icoon van Nederland en van de vijf kaasmarkten worden er drie in Noord-Holland gehouden. Naast verbeterde onderlinge samenwerking maakt hij zich sterk om de kaasmarkten ook internationaal op de kaart te zetten.

Joost Botman werkt als online marketeer voor vier toeristische ondernemingen met als doel de zakelijke markt beter te benaderen en te bedienen. Dit heeft geleid heeft tot een vervijfvoudiging van het aantal boekingen voor restaurant, overnachtingen,side-programma en vergadercapaciteit.

Marlies Groot meldt als directeur van VVV Top van Holland dat de destinatiemarketingorganisatie voor de regionale VVV's in Noord-Holland Noord voor hen een overlevingsstrategie is. 'We zien erg veel voordelen bijvoorbeeld bij beurzen: voorheen konden we daar vaak niet heen vanwege onderbezetting of te hoge kosten, door de samenwerking tussen de diverse marketingorganisaties kunnen we veel vaker. Wij zetten ons gezamenlijke volledig in de doelstellingen van de destinatiemarketing te behalen.'

18.15 - 18.30 uur introductie culinaire workshop

Na het officiële gedeelte mochten alle congresgangers zelf de handen uit de mouwen steken. Het hoe en waarom van het koksschort werd uitgelegd door Frans ten Oever, chef-kok en eigenaar van TOCAT Catering & Eevents. 'Vandaag is iedereen kok. Op je schort staat een nummer dat overeenkomt met een nummer op een statafel. Je gaat aan de slag in teams van drie of vier koks. Jullie gaan twee amuses bereiden die door een jury worden beoordeeld op smaak, presentatie en het gebruik van de juiste ingrediënten. Daarnaast is er een aparte jury die kijkt naar de kwaliteit van de samenwerking binnen de teams.'

18.30 - 19.30 uur Culinaire workshop

Dat leek allemaal nog mee te vallen maar Adriana Stam, programmamanager van Leisure Board had nog een paar verrassende spelregels in petto. 'Binnen elk team is er één kok die het eindproduct mag zien. Daarnaast mag één kok summiere beelden van de bereiding bekijken. Een derde kok mag het eindproduct blind proeven. Daarna gaan jullie de amuses zelf maken. Dan komt het aan op samenwerken want alle informatie die de afzonderlijke teamleden hebben, moet bij elkaar komen om smakelijke amuses te kunnen maken. Het team dat de beste prestatie levert, wordt bekroond met de Leisureteam Award. Succes!'

Hierna ging alle koks druk aan de slag. Er was een opstelling waar alle ingrediënten konden worden verzameld. Het blindproeven vond niet met een blinddoek plaats maar in een ruimte zonder licht. Tijdens het vertonen van een korte video van de bereiding waren er natuurlijk slimmeriken die dit met hun mobieltje filmden. Vervolgens werd er door alle teams onder het genot van een drankje hard gewerkt om de mooiste amuses te maken. Na een intensieve beraadslaging tussen de culinaire jury bestaande uit medewerkers van TOCAT en de Leisure Board jury gevormd door Marlies Groot, Jan van Run en Michel hel Becker kwam er een winnend team uit de bus. De Leisureteam Award, een gouden garde, ging naar team 15 bestaande uit: Jaap Bouwmeester van I&O research, Frank Bakker van Koninklijke Horeca Nederland, Petra Fit van Hotel Medemblik en Dannij van der Sluijs, statenlid.

19.30 - 20.30 uur

Het drukbezochte congres van Leisure Board werd afgesloten met een walking dinner bestaande uit diverse gerechten gemaakt door de brigade van het v.d. Valk Hotel. (bron: Leisure Board Noord-Holland)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

VVV Top van Noord-Holland
Strand, zee, dijken, polders, duinen, natuur-gebieden, bollenland en kleine pittoreske dorpen vvvtopvanholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Vakantiewoningen
Ga er eens lekker tussen uit, boek een vakantie-bungalow in de Kop van Noord-Holland vvvtopvanholland.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna