Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie: 11 februari 2015 College Hollands Kroon stelt kaders vast voor businesscase motorsportlocatie

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - De kaders waaraan de businesscase voor het motorcrossterrein op de locatie NC10 (de hoek van de Alkmaarseweg (N242) en de Groetweg) moet voldoen, zijn door het college vastgesteld.

Het college vraagt de stichting Noord Hollands Geluid Sporten Phoenix (NHGS) inzichtelijk te maken of zij over realistische plannen beschikt die financieel haalbaar zijn, om een permanente motorsportlocatie te realiseren en te exploiteren op de genoemde locatie. De businesscase moet een aantal tijdsvarianten bevatten over het gebruik van het crossterrein. Omwonenden zijn in de gelegenheid gesteld om hun wensen en ideeën kenbaar maken voor de te stellen kaders. Hiervan is in beperkte mate gebruik gemaakt.

Input omwonenden voor businesscase

De NHGS (voorheen de Noord-Hollandse Motorsport Federatie (NHMF)) heeft vorig jaar de mogelijkheden in beeld gebracht om, binnen de door de gemeenteraad gestelde randvoorwaarden, een permanente motorsportlocatie te realiseren. Op verzoek van het college heeft de NHGS op woensdag 22 oktober 2014 de mogelijkheden gepresenteerd aan de direct omwonenden van de voorkeurslocatie NC10. De omwonenden was gevraagd hun wensen en ideeën kenbaar te maken voor 28 november 2014, zodat de gemeente dit kan meegeven aan de NHGS voor in haar haalbaarheidsonderzoek in de vorm van een businesscase. Aan de hand van die businesscase kan het college beoordelen of het zinvol is dat de NHGS voor eigen risico en rekening de aanvragen en onderzoeken die nodig zijn gaat voorbereiden.

Achtergrond

In 2013 vroeg de provincie Noord-Holland de gemeente op zoek te gaan naar mogelijkheden voor een permanente locatie voor motorsportactiviteiten binnen de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders gaf toen aan open te staan om – samen met de provincie en de NHGS – de mogelijkheden te verkennen om tot een goede oplossing te komen voor een geschikte motorsportlocatie binnen Hollands Kroon. Op 19 december 2015 2013 sprak de gemeenteraad van Hollands Kroon de bereidheid uit om een permanent motorsportterrein in de gemeente planologisch mogelijk te maken. Daarbij stelde de raad een aantal randvoorwaarden, waaronder een geluidsgrens, de openingstijden en het leveren van een maximale inspanning om tot een motorsportlocatie te komen. Het college had eerder al aangegeven dat de zogenoemde NC10-locatie daarbij als voorkeurslocatie geldt.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

VVV Top van Noord-Holland
Strand, zee, dijken, polders, duinen, natuur-gebieden, bollenland en kleine pittoreske dorpen vvvtopvanholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Vakantiewoningen
Ga er eens lekker tussen uit, boek een vakantie-bungalow in de Kop van Noord-Holland vvvtopvanholland.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna