Cultuur, Sport & Recreatie: 15 april 2015 Natuurorganisaties Noord-Holland informeren publiek over honden in de natuur

Landschap Noord-Holland logoBron: Landschap Noord-Holland - Met de hond wandelen in de vrije natuur is heerlijk. Omdat de natuur kwetsbaar is, zijn hier wel regels aan verbonden. De komende weken besteden natuur- en recreatieorganisaties in Noord-Holland daar extra aandacht aan en wordt er meer gecontroleerd.

Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties bundelen voor het eerst hun krachten om het publiek voor te lichten over de regels bij het uitlaten van een hond in de natuur. Met een provinciebrede aanpak willen zij de naleving ervan bevorderen en hondenbezitters bewuster maken van de mogelijke ongewenste invloed op de natuur en mederecreanten, zoals verstoring van broedvogels en wild of angst bij mederecreanten. De komende weken controleren handhavers van deze organisaties vaker. Hondenbezitters die zich niet aan de voorschriften houden riskeren een bekeuring.

Pilot handhavingssamenwerking

Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Het Goois Natuurreservaat, het Amsterdamse Bos, PWN en de recreatieschappen hebben vorig jaar afgesproken meer te gaan samenwerking op gebied van handhaving. De provincie Noord-Holland ondersteunt hen daarbij. Met een gezamenlijke aanpak kunnen de organisaties hun capaciteit beter inzetten en eenduidiger optreden. De samenwerking rondom honden in de natuur is een pilot. De ervaring wordt gebruikt om de samenwerking te versterken. In het najaar volgt een vergelijkbare actie op het gebied van mountainbikers.

Wetgeving

De provincie houdt toezicht op de naleving van wetten die de natuur beschermen zoals de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet. De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van 'Natura 2000 gebieden'. Grote delen van de gebieden die Noord-Hollandse natuurorganisaties beheren zijn Natura 2000-gebied. Activiteiten in of rond deze gebieden mogen de natuur niet schaden.

De provincie kijkt naar het belang van de natuur en dat van recreanten. Het gaat om de bescherming van natuur én om het gebruik en de beleving ervan.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

VVV Kop van Noord-Holland
Strand, zee, dijken, polders, duinen, natuur-gebieden, bollenland en kleine pittoreske dorpen vvvkopvannoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Vakantiewoningen
Ga er eens lekker tussen uit, boek een vakantie-bungalow in de Kop van Noord-Holland vvvkopvannoordholland.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna