Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie: 18 mei 2015 ILT inspecteert jachthavens op legionellamaatregelen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in het vaarseizoen van 2015 jachthavens controleren op legionellapreventie. De inspecties hebben tot doel de naleving te verbeteren en daarmee legionella te voorkomen.

De jachthavens moeten bij de controles kunnen laten zien dat zij beschikken over een juiste risicoanalyse en een beheersplan legionella. Daarnaast kijkt de ILT of alle vereiste beheersmaatregelen zijn uitgevoerd. Controle of er structureel drinkwatermonsters zijn genomen en of eventuele overschrijdingen zijn gemeld bij de ILT zijn ook onderdeel van de inspecties.

Op basis van de resultaten van de eerste reeks controles maakt de ILT een analyse van de naleving. Bij alle overige jachthavens worden die documenten opgevraagd op onderdelen waar de naleving slecht is. Zijn de documenten in orde, dan kan een inspectiebezoek achterwege blijven. Op deze manier wil de ILT de inspectielast bij jachthavens verlagen.

Bedrijven die overtredingen hebben begaan, riskeren een last onder dwangsom van maximaal 28.000 euro. Bij herhaalde overtreding krijgen bedrijven daarnaast een boete van maximaal 7.000 euro per overtreding.

Eigenaren en exploitanten kunnen via http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/regels-voor-legionellapreventie#/jachthavens zien aan welke eisen ze moeten voldoen. (bron: De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT))

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

VVV Top van Noord-Holland
Strand, zee, dijken, polders, duinen, natuur-gebieden, bollenland en kleine pittoreske dorpen vvvtopvanholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Vakantiewoningen
Ga er eens lekker tussen uit, boek een vakantie-bungalow in de Kop van Noord-Holland vvvtopvanholland.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna