Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie: 09 oktober 2015 Vogelreservaat De Putten opgeknapt (tussen Camperduin en Petten)

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Vogelreservaat De Putten, gelegen tussen Camperduin en Petten, is opgeknapt. Het water is uitgebaggerd en de eilanden in de Putten, broed- en pleisterplaats voor kustvogels, zijn hersteld.

Cees Loggen (gedeputeerde van de provincie Noord-Holland) en Teo Wams (Directeur natuurbeheer Natuurmonumenten) hebben samen de laatste schelpen op een van de nieuwe schelpeneilanden in De Putten aangebracht. Hiermee is het project afgerond om De Putten (gelegen in de Harger- en Pettemerpolder) op te knappen.

De vogels zijn welkom, de natuur kan haar gang weer gaan en bezoekers kunnen weer volop genieten.

Technisch hoogstandje

De werkzaamheden bestonden uit het baggeren van De Putten en het aanleggen van drie nieuwe schelpeneilanden. De bagger is met een nieuwe techniek verwerkt in geotextiele tubes. Deze tubes zijn gebruikt om eilanden in de Putten te herstellen en uit te breiden. Door het baggeren wordt de waterkwaliteit beter en de achteruitgang van zeldzame soorten zoals palingbrood (een soort mosdiertjes) en de waterplant ruppia tegengegaan. Gedeputeerde Cees Loggen: “Eeuwen na de aanleg van de Hondbossche Zeewering zien we hier weer een technisch hoogstandje.

De dijk én het natuurgebied De Putten worden met nieuwe methoden opgeknapt. Zo gaan veilig wonen, werken, een mooi landschap en natuur en recreatie hand in hand. Als provincie dragen we daar graag een steentje aan bij.”

Vogelrijkdom

De eilanden zijn geschikt als broed- en pleisterplaats voor kustvogels.

Natuurmonumenten heeft goede hoop dat de grote stern gaat broeden in De Putten.

Mensen kunnen op veilige afstand voor de vogels volop genieten van de vogelrijkdom in De Putten. Directeur Teo Wams: “Hier is een prestatie van de eerste orde geleverd. Mijn dank gaat uit naar de financiers, ontwerper, aannemer en alle andere betrokkenen. Het project is in snel tempo gerealiseerd. De Putten is nu een prachtig domein voor de natuur”.

Financiering

De kosten van het project bedragen in totaal 1,3 miljoen euro. Ruim 85% is door de provincie betaald. Ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Natuurmonumenten hebben een bijdrage geleverd.

Over De Putten

Vogelreservaat De Putten ligt direct achter de Hondsbossche Zeewering tussen Petten en Camperduin, in de Harger- en Pettemerpolder die wordt beheerd door Natuurmonumenten. De Putten (circa 15 hectare groot) bestaat uit water en eilanden en is ontstaan door kleiwinning voor versteviging van de zeewering. Het heeft een brak karakter. Het gebied wordt door veel recreanten en toeristen bezocht, vaak in combinatie met een bezoek aan de zeewering of het nieuwe strand. Het herbergt veel bijzondere planten- en diersoorten. Ook de zeldzame dwerggans brengt ieder jaar een bezoek aan de polder.

Meer informatie over De Putten is te vinden op de website over de Harger- en Pettemerpolder van Natuurmonumenten - www.natuurmonumenten.nl/hpp Op YouTube is een filmpje over de afronding van de Natuurontwikkeling De Putten youtu.be/8AN7fsXwB48 te vinden.

Bezoek De Putten

Bezoekers kunnen op zondag 11 oktober 2015 (tussen 11.00 en 15.00 uur) tijdens de Kust op Kracht-dag bij de stand van Natuurmonumenten met telescopen over De Putten uitkijken. Ook wordt een excursie door de Harger- en Pettemerpolder georganiseerd. U kunt zich aanmelden op de website van Natuurmonumenten www.natuurmonumenten.nl/hpp

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

VVV Top van Noord-Holland
Strand, zee, dijken, polders, duinen, natuur-gebieden, bollenland en kleine pittoreske dorpen vvvtopvanholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Vakantiewoningen
Ga er eens lekker tussen uit, boek een vakantie-bungalow in de Kop van Noord-Holland vvvtopvanholland.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna