Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie: 28 april 2016 Opening tijdelijk informatiecentrum Afsluitdijk

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Het tijdelijk informatiecentrum Afsluitdijk is op 13 april 2016 geopend voor publiek. Gedeputeerde Jack van der Hoek was namens de provincie Noord-Holland aanwezig om de openingshandeling te verrichten.

Bezoekers krijgen in het informatiecentrum op Kornwerderzand meer informatie over de plannen voor de Afsluitdijk. Rijk en Regio werken samen aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

De bestaande Afsluitdijk wordt versterkt en de capaciteit voor de waterafvoer vanuit het IJs-selmeer naar de Waddenzee wordt vergroot. RWS en de regionale partners (provincies Noord-Holland en Fryslân en gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen) gaan gedurende de planuitwerking door het Rijk zoeken naar kansen voor synergie en samenwerking om ambities op gebied van natuur, duurzame energie en recreatie en toerisme te combineren met de versterkingsopgave.

Energieneutrale dijk

Het Rijk en de regio hebben afspraken gemaakt over de invulling van de gezamenlijke ambi-tie "energieneutrale dijk in 2022" en het faciliteren van pilots op het gebied van duurzame energie. Eén van de (regionale) ambities voor de nieuwe Afsluitdijk is de "Energiedijk". Energiedijk is een concept, waarbij meerdere innovaties op het gebied van energietransitie gerea-liseerd worden.

Voorbeelden daarvan zijn "blue energy" en getijdenenergie.

Voor Noord-Holland zijn de iconische waarde van de Afsluitdijk en de daaraan gekoppelde pilots en projecten van groot belang. In de Beleidsagenda Energietransitie van de provincie is aandacht voor het concept Energiedijk. Voor Noord-Holland zijn met name drie projecten van belang, de Spuistroom, het Off-Grid Test Centre en een energieneutraal Monument. Bij alle drie de projecten zijn verschillende Noord-Hollandse bedrijven, overheden en kennisinstellingen betrokken.

Beleefcentrum

Het openstellen van het informatiecentrum is van tijdelijke aard. Om de bezoekers gastvrij te blijven ontvangen en de vele verhalen op en rond de Afsluitdijk goed te vertellen en te ervaren, zijn plannen ontwikkeld voor een Beleefcentrum in Kornwerderzand. Het nieuwe beleefcentrum heeft een educatief karakter, niet alleen voor de bezoekers/toeristen maar ook voor het onderwijs of andere belangstellenden uit het binnen en buitenland.

Meer informatie over de ontwikkelingen op en rond de Afsluitdijk: www.deafsluitdijk.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

VVV Top van Noord-Holland
Strand, zee, dijken, polders, duinen, natuur-gebieden, bollenland en kleine pittoreske dorpen vvvtopvanholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Vakantiewoningen
Ga er eens lekker tussen uit, boek een vakantie-bungalow in de Kop van Noord-Holland vvvtopvanholland.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna